Zeeland Seaport, het havenbedrijf van de havens van Vlissingen en Terneuzen, gunt de studie naar de verbetering van de spooraansluitingen aan het team Zeeland Searail.

Team Zeeland Searail bestaat uit de combinatie Movares en Ecorys, die samen het winnende bod uitbrachten. De studie heeft als doel de uitbreiding en verbeteringen van de spooraansluitingen in Nederland en België in kaart te brengen uit te werken op VO niveau en te vertalen in een MKBA. Doel is om daarmee de start te kunnen maken met een verkenningsstudie zoals in het MIRT spelregelkader is vastgelegd. Tevens moet de studie voldoen aan het kernproces van ProRail.

Team Zeeland Searail bood zowel een proces als projectaanpak aan omdat het verkrijgen van draagvlak over de uitgangspunten op basis waarvan de spoorverbetering en uitbreiding gebaseerd is algemeen gedragen moet worden door de stakeholders. Ecorys werkt nauw samen in deze opzet met Movares en bereid de MKBA voor, waar Movares een aantal ingrediënten, zoals de vervoeranalyse, de spoorlay-out en de vertaling daarvan in een VO en kostenraming, voor zal aanleveren. Het zoeken naar (co) financiering is tenslotte een belangrijk onderdeel van de uitvraag.

De start wordt op korte termijn gemaakt en de doorlooptijd is circa 4 maanden.

Kenmerken van dit project

 
LocatieZeeland
 
Periode2015 - Heden
KlantZeeland Seaport

Word jij onze nieuwe collega?