In opdracht van TenneT TSO heeft Movares de opdracht uitgevoerd voor de studie naar de kortsluitvastheid van het oude deel van 110kV station Meeden.

Deze studie was noodzakelijk, omdat TenneT in de toekomst  meer aansluitingen op dit station verwacht te realiseren. Deze aansluitingen geven een verhoging van de maximaal optredende kortsluitstroom. Movares toetst het station aan deze hogere kortsluitstroom.

De werkzaamheden betreffen zowel de berekeningen als visuele inspecties. De doorlooptijd van het project is slechts enkele maanden.

Kenmerken van dit project

 
Periode2011 - Heden
KlantTenneT TSO B.V.

Word jij onze nieuwe collega?