In opdracht van de provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden, de Stadsregio Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert Movares op dit moment een onderzoek uit naar de toekomst van het openbaar vervoer in de gehele provincie. De titel van het onderzoek is “Opzet Langere Termijn Ontwikkelagenda OV en Spoor Zuidelijke Randstad (LTO)”. De studie komt voort uit een afspraak die in 2013 is gemaakt in het Bestuurlijk Overleg MIRT(BO-MIRT) tussen de minister en de bestuurders in de Zuidvleugel. Het resultaat van de studie wordt in september besproken met de minister.

In de studie ontwikkelen we kaders die later gebruikt gaan worden voor de inrichting van het gehele OV netwerk in de Zuidvleugel. Voorbeelden van inmiddels ontwikkelde kaders zijn: bundeling van buslijnen op eigen infrastructuur, robuust spoor (lees: viersporigheid) en een geïntegreerd netwerk van ketenmobiliteit en ontsluitend vervoer. Ook is een procesaanpak voor knooppunten ontwikkeld.

kaartLTO

Gekozen is voor de projectleiding door Movares gezien het feit dat de studie snel moet worden afgerond en Movares eerder verantwoordelijk was voor de opzet/het ontwerp van het Netwerk van de Zuidvleugel c.q. Stedenbaan. 

Kenmerken van dit project

 
LocatieDen Haag
 
Periode2014 - 2014
KlantStadsgewest Haaglanden

Kennisgebieden

Onze diensten

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?