In Valkenburg is in samenwerking met de Provincie Limburg, gemeente Valkenburg en Veolia Transport gestart met de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige overstap tussen bus en trein op het station. In de stationsomgeving zijn infrastructurele aanpassingen noodzakelijk om de kwaliteit van de overstap en een goede verkeersafwikkeling mogelijk te maken. Variantenstudie van een dynamisch busstation toonde een grote ruimtelijke impact op het gehele stationsplein.

StudioSK heeft een ontwerp gemaakt waarin zowel de transferfunctie als het station als prettig verblijfsgebied opgenomen zijn. Van belang in het ontwerp is het behoud van de oude landschappelijke structuren en aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het stationsgebouw. Het ontwerp voor het plein geeft ruimte aan de dynamiek van met name het busstation en stelt de voetganger centraal in het gebied. De ruimte die vrijkomt voor het station wordt benut voor verblijf en uitstraling, zodat het plein & station het visitekaartje van Valkenburg zijn.

Vraag van de opdrachtgever

In de stationsomgeving van Valkenburg zijn infrastructurele aanpassingen noodzakelijk om de kwaliteit van de overstap en een goede verkeersafwikkeling mogelijk te maken.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft mogen ondersteunen bij de aanpassing van het busstation. Tijdens deze werkzaamheden is gebleken dat de inpassing van het busstation een ruimtelijke impact heeft op het gehele stationsplein en is door Gemeente Valkenburg en Provincie Limburg dan ook de wens naar voren gekomen een ontwerp te laten maken voor het gehele stationsplein. In de laatste fase zal Movares zich ook bezighouden met het toezicht.

Innovatie een van onze pijlers

Het is standaard dat er bij bushaltes gebruik gemaakt wordt van beton. Binnen dit project is een hoog stabiel asfaltconstructie toegepast

Kenmerken van dit project

 
Architect

Kees Peters, Marloes Huijsman


Word jij onze nieuwe collega?