Gemeente Maastricht gaat haar stationsomgeving upgraden. De aanleiding daarvoor is de geplande tramlijn Maastricht Vlaanderen die haar eindhalte op het station van Maastricht krijgt. Daardoor moet zowel een nieuw tram- als busstation worden gebouwd. Daarmee zijn de ambities niet op, maar het geld en de ruimte wel.

Er is behoefte aan uitbreiding van het aantal fietsenstallingsplaatsen en parkeerplaatsen en er is behoefte aan een interwijkverbinding die het centrum met het oostelijk stadsdeel verbindt. Nu de ondertunneling van de A2 reeds in volle gang is, wordt de tweede grote barrière in noord-zuid richting geslecht.

De Romeinen hadden reeds de Servaasbrug gebouwd en daar in 1956 de Wilhelminabrug in haar huidige vorm aan toegevoegd. In 2003 volgde de Hoge Brug ter hoogte van Céramique. De  sporenbundel blijft als grote barrière in de as van de oost-west richting tussen centrum en oostelijk stadsdeel bestaan. De wens om die verbinding te maken en de oostzijde van het station verder te ontwikkelen is groot.

Vraag van de opdrachtgever

In 2011 werd Movares gevraagd een duurzaam en robuust raamwerk voor de gehele stationsomgeving te maken waarin alle ambities moesten worden geïntegreerd tot een samenhangend geheel, rekening houdend met verschillende tijdshorizonnen en het open houden van mogelijkheden in de toekomst, zoals het realiseren van een interwijkverbinding. De verhouding tussen tram- en busstation in relatie tot de positie van het treinstation hadden de prioriteit. Voor het treinstation dreigde scheefgroei; het accent van het station kwam steeds meer naast het gebouw te liggen, mede als gevolg van de intercity’s naar de rest van Nederland, die Maastricht als kopstation gebruiken.

Uitgevoerde werkzaamheden

Grootse plannen voor een nieuw busstation met interwijkverbinding liepen spaak op kosten en complexiteit en Movares werd gevraagd voor ondersteuning in de directe stationsomgeving. Een heldere uiteenzetting over het ruimtebeslag van opgangen voor een interwijkverbinding  gaf ons krediet om verder bij het proces betrokken te worden. We onderzochten de mogelijkheid om een fietsenstalling gecombineerd met een interwijkverbinding onder de sporenbundel te maken, we deden voorstellen voor het tramstation en we onderzochten de mogelijkheid om een omloopspoor in het plein te integreren.

In samenspraak met gemeente, NS en ProRail is een raamwerk opgesteld waarbij het centrum van de activiteiten weer op de oorspronkelijke as van het stationsgebouw terecht zijn gekomen. Het busstation blijft daarbij op haar oorspronkelijke locatie aan de noordzijde van het station gehandhaafd. Het  tramstation verschuift naar de zuidzijde van het plein aan de andere zijde van de as. De interwijkverbinding is in die as gesitueerd, met hellingbanen in de Stationsstraat, en kan onder het stationsgebouw en sporenbundel worden doorgetrokken. De fietsenstalling kan onder het stationsplein worden gesitueerd met een directe verbinding met de stationshal en wordt bereikbaar via de interwijkverbinding. Een fietsenstalling onder het stationsplein stuitte echter op bezwaren vanwege hoge kosten en een noodzakelijk toezicht, terwijl de stalling bedoeld is als gratis onbewaakte stalling.

Samenwerking

Movares heeft samen met gemeente, ProRail en NS gezocht naar een nieuwe locatie voor de 2000 gewenste stallingsplaatsen voor reizigers die met de fiets vanaf de centrumzijde van het station aankomen. Een interwijkverbinding is daarbij geen onderdeel van de vraag, maar bij sommige locaties wel een deel van het antwoord.

 

 

LocatieMaastricht
Periode2011 - Heden