In Utrecht wordt de oude Catharijnesingel weer in oude glorie hersteld. De verdiepte stadssnelweg Catharijnebaan wordt gesloopt en vervangen door het singelwater dat daar al honderden jaren stroomt. Movares kwam bij een studie voor de gemeente Utrecht, Projectorganisatie Stationsgebied, bij één van de bruggen over de ‘nieuwe historische’ singel tot een ontwerp waarbij de constructie van een viaduct in de bestaande stadssnelweg deels kon worden hergebruikt. Bij deze brug, de Moreelsebrug (heet sinds 26 maart 2014 Marga Klompébrug), werd de bouw zo gestoomlijnd en de stremming van het verkeer eroverheen zo kort mogelijk gehouden. Het project is nu in uitvoering, waarbij Movares als toezichthouder het ontwerp bewaakt en namens de gemeente de bouw begeleidt.

Vraag van de opdrachtgever

Bij werkzaamheden aan de bruggen bij het Muziekpaleis werd de tunnelbak volledig gesloopt. Dit ging gepaard met langdurige bouwactiviteit, waardoor er veel hinder voor het lokale verkeer en hoge kosten ontstonden. Ten zuiden van de traverse zocht de gemeente daarom naar andere oplossingen om de huidige tunnelbak te slopen en de nieuwe brug te bouwen. De ruimte is daar nog krapper, waardoor de fietsers, voetgangers en het autoverkeer nog meer gehinderd zouden worden. In dit krappe gebied moet onder anderen het dubbelviaduct tussen de Mariaplaats en het Moreelsepark worden vervangen door één nieuwe brug over de toekomstige Catharijnesingel.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares stelde het 3D-ontwerp voor de Moreelsebrug op. Dit heeft raakvlakken met omliggende projecten. Movares verrichtte de volgende werkzaamheden:

  • Advisering inzake eisen aan brug
  • Uitvoering van werkzaamheden voor opstellen Voorlopig ontwerp en Definitief ontwerp
  • Uitvoering van werkzaamheden voor opstellen van Bestek, waaronder vorm- en wapeningstekeningen, besteksteksten, BLVC- en V&G-plannen, besteksraming, etc.
  • Opstellen van faseringsplan voor de uitvoering
  • Opstellen BLVC-plan (Bereikbaar, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie-plan)
  • Beantwoorden vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen
  • Opstellen van beoordelingen t.b.v. back-office en toezicht

Bijzonderheden

Movares bracht eind 2011 een advies uit voor een goedkopere vervanging van de viaducten door de nieuwe brug. De ervaring met supersnel bouwen van tunnels onder spoorlijnen door kwam hierbij goed van pas. De afsluiting van de brug voor voetgangers en fietsers werd daardoor teruggebracht van ruim een jaar tot slechts anderhalve maand. De hinder voor de omgeving drong daardoor significant terug. Het advies is verder uitgewerkt tot ontwerp en een integraal bestek.

Namens de gemeente Utrecht neemt Movares tijdens de uitvoeringsfase het toezichthouderschap en de back-office begeleiding op zich. Zo wordt onder andere het ontwerp van de brug bewaakt en de aannemer geholpen om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk in toom te houden.

Bouw van de Moreelsebrug
Vanaf november 2013 tot januari 2014 is, zonder dat voetgangers, fietsers of automobilisten daar last van hadden, het nieuwe dek voor de Moreelsebrug gebouwd op het stuk waar vroeger de auto’s door de verdiepte bak van de Catharijnebaan reden.

In februari 2014 werd het bestaande brugdek van het Moreelseviaduct gesloopt en in de nacht van 3 of 4 maart zal in één nacht tijd het nieuwe dek naar zijn uiteindelijke plek worden toegeschoven. Nadat het nieuwe dek aan zijn fundering is gekoppeld, is de vervanging van het viaduct door de nieuwe brug een feit. De brug zal daarna enige tijd met een tijdelijk uiterlijk in gebruik zijn. Pas als de delen van de tunnelbak aan weerszijden van de brug gesloopt zijn kan de brug volledig worden afgebouwd. Zij wordt dan voorzien van een bakstenen afwerking aan de zijkanten en ook het brugdek zal bestraat worden met dezelfde stenen die de straten in de Utrechtse binnenstad zo kenmerken.

Movares zette een timelapse camera neer die de werkzaamheden tot het openstellen van de brug voor verkeer volgt. Neem gerust een kijkje:

 

LocatieUtrecht
Periode2011 - 2014
KlantGemeente Utrecht