Ons project

Stationsgebied Breda

Het nieuwe station Breda is een OV terminal geworden, waarbij een extra derde perron is gerealiseerd, een nieuw busstation, een nieuw verbrede perrontunnel, geïntegreerde kantoren, woningen, parkeerdak en winkelcentrum is gerealiseerd.

Complexe opgave
Het project wordt gekenmerkt door de volgende feiten:

 • Bouwoppervlakte van 40.000 m2, vloeroppervlak van 90.000 m2 met inhoud van 235.000 m3
 • Zeven sporen en drie treinperrons, voor zestien treinen per uur, waaronder vier HSL-shuttles.
 • Capaciteit voor ca. 57.000 treinreizigers en 38.000 busreizigers per dag.
 • Een nieuwe perrontunnel van 36 m breed, inclusief liften en roltrappen.
 • Realisatie van commerciële voorzieningen (9.000 m2) in het complex , inclusief reizigers voorzieningen en stallingruimte voor 4.200 fietsen (2.800 bewaakt en 1.400 onbewaakt).
 • Eén busperron met ruimte voor twintig bussen
 • Ontwerp van de aansluiting van het complex op de omgeving en aansluiting van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) op het complex dmv viaducten
 • Meervoudig ruimtegebruik door ontwerp van parkeerdak boven sporen (750 plaatsen)
 • 500 m2 kantoor voor NS stations
 • Ontwerp van appartementen (150) en commerciële ruimtes (20.000 m2)
 • Ontwerp van geluidschermen langs de sporen

Vraag van de opdrachtgever

Bouwen met de winkel open met 3d-simulatie
ProRail, NS en de gemeente Breda wensten een eindresultaat dat veel meer zou zijn dan een station. Alle vervoersstromen sluiten nu naadloos op elkaar aan. Omdat met open winkel werd gebouwd, was het veilig en comfortabel kunnen blijven reizen prioriteit nummer één. Daarom maakte Movares intensief gebruik van 3D-simulaties, om zaken als optimale reizigersstromen en brandveiligheid te realiseren zonder al te veel overlast te bezorgen.

Breda Centraal Station is een van de vijf stations in Nederland die worden verbonden met de hogesnelheidslijn Amsterdam-Rotterdam-Brussel-Parijs. Het station is één van de belangrijkste knooppunten in het Nederlandse spoorwegennet. De reizigersstroom van en naar Breda zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Transparant, dynamisch en open complex
Het feit dat in de tien jaren die de bouw in beslag nam wettelijke eisen en normen strenger werden, vergde het uiterste van de kennis, kunde en creativiteit van de ontwerp- en bouwteams. Lopende het project ging men steeds duurzamer werken, wat onder andere resulteerde in de toepassing van een WKO. Maar het resultaat mag er zijn: de openbare en particuliere vervoersstromen komen er moeiteloos samen in een transparant, dynamisch en open complex. Het station vormt de doorgang tussen noord en zuid en is de verbindende schakel geworden tussen reiziger, ondernemer en de stad.

Uitgevoerde werkzaamheden

De combinatie VOF Brede AAA heeft een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten voor de gehele realisatie van het project. Binnen het project zijn de volgende onderdelen gefaseerd gerealiseerd:

 • Ruwbouw perron tunnel (gereed in 2007)
 • Realisatie 3e perron (gereed in 2007)
 • Geluidschermen (naar verwachting gereed in 2015)
 • OVT-complex (naar verwachting gereed in 2016)

Reizigerstunnel en onderbouw
De verdiept aangelegde onderbouw bestaat uit de reizigerstunnel, twee pleinen en voorzieningen voor het station, zoals een stalling voor 4200 fietsen. De waterkerende betonconstructie van 12.000 m2 is ongedilateerd uitgevoerd. Geen dilataties betekent ook geen waterdichte voegprofielen en dus minder onderhoud. De nieuwe tunnel is naast de bestaande aangelegd.

Perronoverkapping en parkeerdek
De kern van het nieuwe station zijn en blijven de drie spoorperrons. De 20.000 m2 grote perronoverkapping neemt dan ook een prominente plaats in, zowel ruimtelijk als constructief. Niet alleen biedt de kap bescherming tegen de elementen, ook draagt de constructie een parkeerterrein met 720 plaatsen. Automobilisten vinden hun weg naar boven via twee 180 meter lange hellingbanen tussen de busterminal en de treinperrons.

Brandveiligheid
Brandveiligheid op een plek waar zoveel verschillende functies gebruik van maken (wonen, werken en transfer) was behalve een must, ook een kostbare zaak. De stalen perronoverkapping bespaarde echter een investering van 1 miljoen euro in brandwerende bekleding. Een andere ingenieuze en geld besparende oplossing is het toepassen van ruime vides op het station. Fire Safety Engineering-experts berekenden met Computational Fluid Dynamics exact de maximaal optredende temperaturen bij verschillende brandscenario’s. Aan deze temperaturen is de staalconstructie vervolgens getoetst.

Bijzonderheden

Een complex ontwerp
Hoe zet je een ingenieus en complex ontwerp waar zoveel functies in zijn verwerkt om naar iets dat ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Zowel voor Royal HaskoningDHV als Movares was bij het totaal ontwerp een aantal zaken altijd leidend: een integrale aanpak waarbij prestatie versus veiligheid, kosten, duurzaamheid, wensen en planning centraal stonden. Een grote logistieke legpuzzel was bijvoorbeeld het stroomlijnen van de voetgangersstromen. De logistiek op het overdekte, inpandige busplatform is bepalend voor loopstromen naar het station en vice versa, weet Movares. Passagiers vinden nu moeiteloos (en veilig) hun weg van en naar perrons, winkels, bussen, parkeergelegenheden en kantoren.

Ondergronds stadsplein
Ook de aan- en afvoerleidingen vormden een uitdaging. Vanwege grote afstanden tussen de technische ruimtes en kantoren en een grote overspanning van het busplatform, is gekozen voor een systeem met een beperkt aantal grote aanvoerleidingen en heel veel kleine afvoerleidingen. Hierdoor is minder ruimte nodig voor de luchtkanalen. Kers op de taart vormen een (onder de grondwaterspiegel gelegen) stadsplein aan de noordzijde en een warmte-koudeopslag voor de energiehuishouding van het totale complex.


Samenwerking

Movares is samen met Royal HaskoningDHV, in het samenwerkingsverband VOF Brede AAA, verantwoordelijk voor de engineering en de uitvoeringsbegeleiding van de OV-terminal en verzorgt het project management.

Virtual Design Construct (VDC)
Bij de ontwikkeling van het station zijn meerdere stakeholders betrokken. Met Virtual Design Construct (VDC) was het mogelijk de diverse programma’s van eisen te combineren en te vertalen naar een integraal ontwerp. In een interactieve designroom (I-room) hebben diverse disciplines gezamenlijk het ontwerp ontwikkeld. Daar konden zij in een oogopslag aan de stakeholders zichtbaar maken wat de impact was van hun eisen en wijzigingen op het ontwerp.

LocatieBreda
Periode2006 - 2016
ArchitectKoen van Velsen
KlantProRail

Geluid

Bij Movares Geluid komen al de advieswerkzaamheden omtrent geluid, lawaaibeheersing en akoestiek samen.

Lees verder

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder