In de relatief kleine gemeente Barendrecht is een groot station verrezen, als resultaat van de overbouwing van 1.5 km spoorbundel van Betuweroute, HSL en reizigerssporen. Het station is onderdeel van het aangelegde park boven de sporen, eveneens ontworpen door Movares. De projectorganisatie Betuweroute gaf Movares opdracht om het ontwerp te maken voor de overkapping, inclusief het nieuwe station, het dakpark en de herinrichting van de omgeving.

Hide and Seek
Om geluidsoverlast te voorkomen van de negen sporen die het dorp Barendrecht doorsnijden, is over een lengte van 1.500 meter een betonnen ‘doos’ gemaakt die het spoor volledig bedekt.

Met deze doos is een spel gespeeld: soms wordt het overwoekerd door de natuur in de vorm van een dakpark en weelderige taluds, soms komt het in zijn pure vorm te voorschijn en kijk je door een raam naar de treinen.

Zacht en hard
De overkapping ligt precies tussen de woonwijken en het kantoor/industriegebied. Voor de bewoners is de overkapping zo ‘zacht’ mogelijk gemaakt door de aanleg van een groot park tegen en op de overkapping. Slechts sporadisch komt de naakte vorm van de betonnen kap daar te voorschijn.
Aan de zijde van de kantoorwijk is het beton in zijn volle glorie zichtbaar, maar dan wel vermomd als zachte fluwelen kussens.

De architectuur van het station is er volledig op gericht om het dreigende schaalconflict in zijn voordeel te beslechten. We hebben de grote schaal niet ontkend, maar door het gebouw een zekere abstractie en neutraliteit mee te geven eist het station relatief weinig aandacht op in zijn omgeving. Eenmaal binnen tref je weliswaar een enorme ruimte aan, maar door diverse ingrepen zoals de warme materialisering en de zeer prettige akoestiek ervaart de reiziger een zekere intimiteit.

Station Barendrecht past bij de omvang van de infrastructuur, maar maakt tegelijkertijd contact met de reiziger en de bewoners: het station is groot, maar toch bescheiden.

Kenmerken van dit project

 
LocatieBarendrecht, stationsweg
ArchitectWienke Scheltens
 
Periode2004 - 2004
Klantprojectorganisatie Betuweroute

Word jij onze nieuwe collega?