Ons project

Stadshub Zeeburgereiland Amsterdam

Zeeburgereiland wordt getransformeerd naar een nieuwe stadswijk. Over een paar jaar wonen hier meer dan 10.000 Amsterdammers. De inrichting van het eiland is essentieel voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. De verschillende ruimteclaims die gedaan worden op de (schaarse) ruimte op Zeeburgereiland maken de vraagstukken complex. Naast de uitbreiding van de A10 wil men hier ook een tramstalling en overslagplaats/hub voor goederen. Een integrale benadering is daarom van groot belang.

Variantenstudie nieuwe tramstalling Zeeburgereiland

Movares doet in opdracht van gemeente Amsterdam een variantenstudie naar een nieuwe tramstalling op Zeeburgereiland. In deze variantenstudie wordt een verdieping gemaakt op aspecten zoals bereikbaarheid en bestuurlijke haalbaarheid (politiek en financieel).

Mobiliteit en bereikbaarheid

De gemeente Amsterdam neemt in een vroeg stadium actie om de aansluiting op de omgeving te waarborgen. In aanloop naar het opstellen van de stedenbouwkundige visie voor Oostpunt (buurt op Zeeburgereiland) organiseert de gemeente daarom een aantal werksessies over verschillende thema’s. Gemeente Amsterdam heeft Movares gevraagd om onze visie over logistieke hubs te delen in het kader van de werksessie ‘Mobiliteit & bereikbaarheid’ en actief bij te dragen aan de discussie hoe zo’n hub ruimtelijk inpasbaar kan worden gemaakt in Oostpunt op Zeeburgereiland.

Als afsluiter van de sessie zijn we in twee groepen uiteen gegaan om na te denken over mogelijke toekomstscenario’s; big dreamers vs. pragmatisten. Eén van de ideeën is om één grote overdekte ruimte te maken die multifuncitoneel/flexibel kan worden gebruikt voor verschillende soorten functies, zoals een hub, een tramstalling, etc. Dit heeft geleid tot inzichten waar de gemeente Amsterdam op voort kan borduren voor de stedenbouwkundige visie Zeeburgereiland Oostpunt.

LocatieZeeburgereiland
Periode2022 - 2022
KlantGemeente Amsterdam

Transport & Logistiek

Logistiek is het kloppend hart van de samenleving en zeker voor de stad. Willen we Nederland bereikbaar én leefbaar houden, dan zijn er creatieve en...
Lees verder