Ons project

SPUK-regeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil gemeenten en provincies stimuleren bij GWW-werken maatregelen toe te passen die CO2-uitstoot verminderen en een circulaire economie bevorderen. Om deze reden heeft de minister de Specifieke Uitkering (SPUK) Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten ondertekend. De SPUK-regeling kwam voort uit het Urgenda-vonnis, waarbij het Rijk moet versnellen op het verlagen van CO2-uitstoot en het bevorderen van een circulaire economie.

Nieuwe regeling voor klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

Movares is door Rijkswaterstaat gevraagd deel te nemen aan een consortium dat verantwoordelijk is voor het opzetten van de nieuwe SPUK-regeling. Gemeenten en provincies kunnen door deze regeling een uitkering aanvragen door duurzaamheidsmaatregelen voor hun infrastructuurprojecten in te dienen. Het consortium heeft Rijkswaterstaat geholpen met het opzetten van een adviesloket, ontwikkelen van een beoordelingstemplate en -proces, en een communicatiestrategie voor de nieuwe regeling. Zodra deze regeling op 1 juli van start gaat, zal het consortium fungeren als adviesloket voor mede-overheden en als beoordelaar van de ingediende aanvragen. Binnen het adviesloket zal Movares zich specifiek richten op circulariteit, Milieu Kosten Indicator (MKI-)waarde en de Technology Readiness Level van de voorgestelde maatregelen.

Meer informatie over de SPUK-regeling is te vinden op www.duurzameinfra.nl/spukkci.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Met deze nieuwe regeling wordt in totaal 9 miljoen euro beschikbaar gesteld om duurzame maatregelen in GWW-projecten te bevorderen. Gemeenten en provincies kunnen een uitkering aanvragen voor projecten die extra kosten maken door het implementeren van duurzame maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om extra kosten voor de aanschaf van CO2-reducerende of circulaire maatregelen, maatregelen voor hergebruik en biobased materialen, en onderzoekskosten voor het realiseren van circulaire oplossingen. De voorgestelde maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, de verlenging van de levensduur van materialen en/of de vermindering van het gebruik van (nieuwe) grondstoffen.

Samenwerking in Adviesloket voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur

Het consortium, bestaande uit Movares, KplusV, Nebest en Royal HaskoningDHV, heeft gezamenlijk met Rijkswaterstaat de nieuwe regeling ontwikkeld. Daarnaast vormen zij het adviesloket voor de SPUK-regeling Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten, waarbij elke partner een specifieke focus heeft.

LocatieUtrecht
Periode2024 - Heden
KlantRijkswaterstaat

Gerelateerd nieuws & publicaties