Als het project gereed is rijden de treinen vanuit Den Bosch richting Nijmegen en richting Utrecht ieder over hun eigen sporen. Zo kunnen ze ongehinderd uit Den Bosch vertrekken of het station binnen rijden. Om dit mogelijk te maken wordt aan de noordzijde van de Dieze een fly-over gebouwd, zodat het treinverkeer vanuit Nijmegen ongelijkvloers kruist met de treinen van en naar Utrecht. Ook komen er twee nieuwe sporen over de Dieze bij en wordt de bestaande Diezebrug vervangen door een nieuw stiller type brug. Aan weerszijden van de bestaande Diezebrug wordt een spoorbrug gebouwd, één voor de treinen vanuit Den Bosch richting Nijmegen en één voor de treinen vanuit Nijmegen richting Den Bosch.
Ook wordt de sporenlay-out geoptimaliseerd zodat efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de sporen. Op het station zelf worden de twee eilandperrons (spoor 3/4 en spoor 6/7) aan beide zijden verlengd

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft voor dit project het aanbiedingsontwerp verzorgt.

Bijzonderheden

Het project Sporen in Den Bosch is voor de 18e Betonprijs genomineerd in de categorie ‘Uitvoering’. Movares verzorgde samen met Heijmans en Wagemaker het constructief ontwerp voor dit fraaie project. Op 20 november 2013 worden de winnaars van de Betonprijs 2013 bekend gemaakt.
Op de Betondag 2013 (donderdag 21 november) verzorgen Heijmans en Movares om 14:00 in de Van Capellenzaal een presentatie over ‘Sporen in Den Bosch’.

Betonprijs 2013
De Betonprijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten waarin het materiaal beton op een bijzondere wijze is toegepast. Van de 42 inzendingen voor de Betonprijs in de categorie ‘uitvoering’ is Sporen in Den Bosch een van de vijf genomineerde projecten. De overige vier projecten die zijn genomineerd in deze categorie zijn: Nieuwbouw Erasmus MC, Westrandweg A5, De Gele Rijder en de Tacitusbrug – A50 Ewijk-Valburg.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDen Bosch, Brabant
ArchitectMarius van den Wildenberg
 
Periode2011 - Heden
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?