ProRail heeft als toekomstige beheerder van nieuwe spoorinfra alle baat bij een eenduidige en consistente aanlevering van informatie. In het project Sporen in Arnhem worden zowel nieuwe sporen aangelegd als de gehele stationsomgeving rigoureus aangepakt. De nieuwe situatie die hiermee ontstaat moet voor een beheerder inzichtelijk en en beheersbaar worden.

Senior projectmanager/alliantiemanagerkoen.ingels@movares.nl+316 - 53 50 58 48

Oplevering digitaal en in orde

ProRail vroeg Movares haar expertise in te zetten op de vlakken informatiemanagement, contractmanagement en onderhoudsmanagement. Al in een vroeg stadium heeft Movares aan de opdrachtnemers de verantwoordelijkheden ten aanzien van digitale oplevering en wat hiermee samenhangt in diverse sessies uitgelegd. Hierbij instrueerde Movares, namens opdrachtgever ProRail, alle betrokken aannemers en onderaannemers hoe zij te werk kunnen gaan.

Voor ProRail zijn dan alle digitale data die ontvangen werd voor oplevering automatisch getoetst aan de in het contract gestelde eisen. Alles wat niet voldeed werd gerapporteerd aan ProRail en aan de betrokken aannemers voor herstelwerkzaamheden. Ook hier weer met advies en ondersteuning door Movares. Alle informatie die wel voldeed aan de gestelde eisen werd namens de opdrachtgever aan de beherende instantie overgedragen. Ook hierbij adviseerde Movares hoe deze data te borgen voor toekomstig onderhoud.

Bouwprocesleiding
Het stationsgebied in Arnhem is  gereed gemaakt voor de toekomst. Arnhem is weer een  belangrijk knooppunt i.p.v. knelpunt  in het Nederlandse spoorwegnet. Het station kan de aanhoudende reizigersgroei weer aan.

In twee grote buitendienststellingen die plaatsvonden in 2010 ( 4 weken) en in 2011 (9 weken) is er een nieuwe dive-under gebouwd, de brug aan de Bovenbrugstraat vernieuwd, zijn de perrons uitgebreid en verlengd, nieuwe perronkappen en ‘n passerelle gebouwd, sporen, wissels, bovenleidingen, installaties, spoorbeveiliging en kabels en leidingen vernieuwd.

Tijdens deze werkzaamheden was de volledige bouwprocesleiding en bouwbegeleiding in handen van Movares.

Kenmerken van dit project

 
LocatieArnhem
 
Periode2010 - 2011
KlantProRail

Wie zijn onze experts?

Senior projectmanager/alliantiemanagerkoen.ingels@movares.nl+316 - 53 50 58 48

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden