Ons project

Spoorzone Ede

Museumplein 7, 6711 NA Ede

Het station wordt de verbindende schakel tussen de maatschappelijke ontwikkelingen rondom het militair terrein aan de noordoostzijde en het ENKA-terrein aan de zuidoostzijde en het centrum van Ede. Movares heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze verbinding. Movares verzorgde alle conditionerende werkzaamheden, constructief advies en ontwerp en advies van alle E- en W-installaties als ook de spoorwerkzaamheden, bovenleidingen, liften en roltrappenen mileu. Ook loop en transfer routes, treinbeveiliging en (sociale) veiligheid, zoals brandveiligheid, het ontruimingsplan, de omroepinstallatie en het cameraplan werden door ons verzorgd.

Het nieuwe station Ede is een vervoersknooppunt geworden, waarbij een extra perron is gerealiseerd, een nieuw busstation, een nieuw verbrede perrontunnel, een fietsgebouw, een parkeergarage en winkelgebied is gecreëerd. De geconcentreerde vervoersstromen bieden reizigers korte afstanden tussen verschillende vervoersmodaliteiten.

Complexe opgave
Het project wordt gekenmerkt door de volgende feiten:
• Bouw-terrein oppervlakte van 56.000 m2, vloeroppervlak commercie 1.370 m2, vloeroppervlak P garage 12.800 m2 , vloeroppervlak fietsgebouw 3.575 m2
• Vier sporen en drie treinperrons, voor 10 treinen per uur, waaronder de ICE.
• Capaciteit voor ca 24.000 treinreizigers en busreizigers per dag.
• Een nieuwe perrontunnel van 12 m breed, inclusief liften en roltrappen.
• Realisatie van commerciële voorzieningen in het complex , inclusief reizigers voorzieningen en stallingruimte voor 7.900 fietsen
• Een parkeergelegenheid voor 1.000 auto’s met een mogelijke uitbreiding van 250 parkeerplaatsen.
• Eén busperron met ruimte voor 9 bussen
• Ontwerp van de aansluiting van het complex op de omgeving en aansluiting
• Ontwerp van geluidschermen langs de sporen

Vraag van de opdrachtgever

Bouwen met de winkel open met 3d-walk through
ProRail, NS en de gemeente Ede wensten een eindresultaat dat veel meer zou zijn dan alleen een station. Alle vervoersstromen dienen op elkaar aan te sluiten om het comfort voor de reizigers te verhogen. Om het reizigers vervoer in stand te houden dient het ontwerp gerealiseerd te worden met de winkel open, waarbij het veilig en comfortabel kunnen blijven reizen prioriteit nummer één was. Daarom maakte Movares intensief gebruik van 3D-ontwerp methodiek en walk through simulaties, om een goed beeld te krijgen van de beleving van de reizigers.

Transparant, duidelijk en open
Het feit dat de bouw enkele jaren in beslag zal nemen dient het ontwerp maximaal afgestemd te zijn op heldere fasering en transparantie. Juist door een gefaseerde ombouw waarbij de bestaande situatie zoveel mogelijk instant kan blijven zorgt voor duidelijkheid en transparantie voor de reiziger. Met toepassing van duurzame materialen is een Voorontwerp opgesteld dat tevens sociaal veilig is door het overzichtelijke karakter, de transparantie en de ruime reizigerstunnel.

Uitgevoerde werkzaamheden

De samenwerking tussen Movares en Mecanoo heeft geleid tot een schitterend ontwerp waarin beide bureaus de creativiteit maximaal konden en moesten benutten. Binnen het project zijn de volgende onderdelen gefaseerd:
• fietsgebouw en perrons
• busplein en parkeergarage
• perrontunnels, langzaam verkeersburg
• geluidschermen
• perronkap

Reizigerstunnel en onderbouw
De verdiept aangelegde onderbouw bestaat uit de reizigerstunnel, twee pleinen en voorzieningen voor het station, zoals een stalling voor 2.800 fietsen op gelijk niveau met de tunnel. De gekozen peilmaat maakt het mogelijk dat er geen kostbare waterkerende betonconstructie nodig waren.

Sporenkap
De kern van het nieuwe station zijn en blijven de drie spoorperrons. De grote sporenkap neemt dan ook een prominente plaats in, zowel ruimtelijk als constructief. De sporenkap is de verbindende schakel van station naar de overige mobiliteiten. Niet alleen biedt de kap bescherming tegen de elementen, ook draagt de constructie bij aan de duurzame uitstraling van de Veluwse Poort.

Bijzonderheden

Een complex ontwerp
Hoe zet je een ingenieus en complex ontwerp waar zoveel functies in zijn verwerkt om naar iets dat ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Zowel voor Movares als Mecanoo was bij het totaal ontwerp een aantal zaken altijd leidend: een integrale aanpak waarbij prestatie versus veiligheid, kosten, duurzaamheid, wensen en planning centraal stonden. Een grote logistieke legpuzzel was bijvoorbeeld het stroomlijnen van de voetgangersstromen. Veilige transfer van de loopstromen van en naar het station is immer hoge prioriteit, weet Movares.

Hoogteligging Busplein/Parkeergarage
De wens om maximale zicht en doorzicht te hebben vanuit de tunnel naar het militair terrein aan de noordoostzijde en het toekomstige busplatform maakte de oplossing tot een integraal ontwerp nog complexer. Juist om kosten intensieve waterkerende constructies te voorkomen was een optimale afstemming van peilmaten noodzakelijk om de wens te kunnen borgen.

Samenwerking

Samenwerking met BIM
Movares is samen met Mecaonoo verantwoordelijk voor de engineering en verzorgt het project management.

Een belangrijk aspect in het project Ede spoorzone is de multidisciplinaire aanpak van het integrale ontwerp. De ontwerpers gaan samenwerken in ontwerpateliers waardoor de optimale samenhang van het ontwerp gewaarborgd is. Om diverse technische disciplines op elkaar af te stemmen is gewerkt in een gezamenlijk 3D-model, onderdeel van BIM (Bouw Informatie Management). BIM faciliteert een werkwijze waarbij een bouwwerk in zijn verschillende levensfasen eerst virtueel tot stand komt, voordat het daadwerkelijk gebouwd wordt. Het virtuele bouwwerk is een soort digitale maquette, waarin alle vormen van informatie op elkaar worden afgestemd en waarin eventuele fouten vroegtijdig aan het licht komen. Deze aanpak leidt tot een efficiënt bouwproces en lagere faalkosten. BIM betekent een totaal andere manier van denken en werken. Movares heeft ruime ervaring in bouwen met BIM.

LocatieEde
Periode2015 - 2016
KlantProRail

Constructief Ontwerpen & Bouwkunde

Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder

Veilig en gezond werken

Het welzijn van werknemers bij de bouw van infra-objecten krijgt steeds meer aandacht, niet in de laatste plaats door wettelijke regels en controles van de arbeidsinspectie. Movares ondersteunt u bij het vertalen van deze wettelijke eisen in alle fasen van het project.

Lees verder