Het station Beek-Elsloo is een steeds belangrijker wordend knooppunt in het openbaar vervoernetwerk van Zuid-Limburg en wordt steeds meer gebruikt als opstapstation door reizigers uit de regio.
De directe stationsomgeving kent een aantal infrastructurele belemmeringen op het gebied van capaciteit en (verkeers)veiligheid die de verwachte groei van het aantal reizigers in de weg kunnen staan.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeenten Beek en Stein, de Provincie Limburg, NS, ProRail en Veolia, verenigd in de werkgroep ‘Spoorzone Beek-Elsloo’, willen een plan om de bestaande knelpunten op te heffen en de stationsomgeving voor te bereiden op de verwachte toename van het aantal reizigers.

Uitgevoerde werkzaamheden

Naast het uitwerken van de gevraagde programmatische maatregelen op lokale schaal is er door Movares in het planvormingsproces nadrukkelijk gekeken naar de kansen en de potentiële meerwaarde van dit initiatief op het regionale schaalniveau. In dit kader herbergt het plan meerdere aanknopingspunten die aansluiten op de ambitie van lokale- en nationale overheden ter verbetering van de regionale mobiliteit en bereikbaarheid. Dit verrassend perspectief is voor de gemeenten Beek en Stein aanleiding geweest om de integrale visie verder te ontwikkelen en vast te leggen in het ‘Masterplan’.

Het ‘Masterplan’ beschrijft de ambitie voor de stationsomgeving in woord en beeld is, na bekrachtiging door beide gemeentebesturen, officieel aangeboden aan relevante stakeholders. Doelstelling hiervan is het vastleggen van de visie, het verwerven van draagvlak en het onderbouwen van een op te stellen verzoek voor een concrete bijdrage in de nadere uitwerking en de realisatie van het initiatief.

 

Kenmerken van dit project

 
LocatieBeek-Elsloo
 
Periode2011 - 2013
KlantDe gemeenten Beek en Stein, de Provincie Limburg, NS, ProRail en Veolia, verenigd in de werkgroep ‘Spoorzone Beek-Elsloo’ met gemeente Beek als hoofdopdrachtgever

Word jij onze nieuwe collega?