Ten behoeve van de benodigde capaciteitsuitbreiding op het spoor en de beoogde hoogfrequente dienstregeling, is uitbreiding van 2 naar 4 sporen noodzakelijk ter hoogte van de Zuidas te Amsterdam. Dit betreft een van de drukst bezette infrastructuur bundel van Nederland, waarin zowel het spoor, de tram, de metro als de rijksweg A10 een plaats hebben. Daarnaast landt de Noord-Zuidlijn in datzelfde gebied aan en vindt er een grootschalige ontwikkeling plaats ten aanzien van het vastgoed. Om de spooruitbreiding te kunnen realiseren is voor ProRail onderzocht welke knelpunten er voorkomen met ondergrondse netwerken aan kabels en leidingen. Voor deze knelpunten zijn tezamen met de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaars toekomstvaste alternatieven vastgesteld, die zijn opgemaakt in zogenaamde DTA’s (definitieve tracé akkoorden)  Deze vormden de input voor de allianties, die de daadwerkelijke spooruitbreiding gaan realiseren.

Vraag van de opdrachtgever

  • Het inventariseren van de ondergrondse infra
  • Het vaststellen van knelpunten met ondergrondse netwerken aan kabels en leidingen.
  • Het opstellen van definitieve tracé akkoorden (DTA’s)

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Verzorgen KLIC- Oriëntatiemeldingen
  • Het vervaardigen van een Alle Media inventarisatietekening
  • Het opstellen van een knelpuntenlijst
  • Het maken van tracétekeningen per medium, per leidingeigenaar

Samenwerking

Gedurende het gehele proces is ProRail volledig betrokken en is er nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaars. Dit heeft geleid tot het vaststellen van toekomstvaste alternatieven (tracé’s)  die als input dienden voor de allianties die de daadwerkelijke spooruitbreiding gaan realiseren.

Kenmerken van dit project

 
LocatieSchiphol
 
Periode2009 - 2011
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?