In het innovatieproject SoSEAL (Soil Sealing by Enhanced Aluminum and DOM Leaching) wordt gezocht naar mogelijkheden om de permeabiliteit van watervoerende lagen onder een waterkering te verlagen, onder meer om de macro-instabiliteit van dijken te verbeteren. SoSEAL richt zich op de ontwikkeling van een bio-based geo-engineering technologie voor in-situ reductie van de permeabiliteit van watervoerende lagen en onderzoekt de potentie van het toevoegen van stoffen (Al+ en organische stof) in grondlagen. SoSEAL wordt uitgevoerd door TU-Delft / IVA /Deltares in samenwerking met TAUW, Movares, Heijmans, de Vries & van de Wiel.

Vraag van de opdrachtgever

Voor de waterschappen, Rijkswaterstaat en de havenbedrijven is het van groot belang de permeabiliteit van watervoerende lagen te verbeteren. De mogelijkheden worden onderzocht in het project SoSEAL met de verwachting dat de oplossing uiteindelijk kan worden toegepast voor primaire en regionale dijkverbeteringen. Doel is onder meer de macro-instabiliteit van dijken te verbeteren. De andere en voorziene toepassingen van deze nieuwe technologie SoSEAL zijn:

  • Stabiliteit verhogen van dijken
  • Stabiliteit verhogen van taluds
  • Waterlekkage in civiele systemen of ondergrondse infrastructuur voorkomen
  • Isoleren van bodembedreigende activiteiten

Het onderzoek wordt gecoördineerd door TU Delft, wordt gefinancierd door Technologiestichting STW en is onderdeel van de Topsector Waterbeleid van de overheid.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het onderzoek is gestart en de eerste veldtesten zijn gedaan. De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht in 2017.

Samenwerking

SoSEAL wordt uitgevoerd door de TU Delft /IVA/Deltares in samenwerking met TAUW, Movares, Heijmans, de Vries & van de Wiel. Daarnaast zijn Waterschap Rivierenland, HH Schieland en Krimpenerwaard en Evides onderdeel van het consortium.

soseal1

soseal2

soseal3

Innovatie een van onze pijlers

SoSEAL is een innovatieproject. Het grote voordeel van SoSEAL is dat hiermee de aanleg van bermen en damwanden kan worden voorkomen. Dit betekent dat zowel kosten- als ruimtebesparing kan worden gerealiseerd wanneer SoSEAL succesvol is en in combinatie met de Waterontspanner kan worden ingezet.
Periode2015 - 2019
KlantWaterschappen, Rijkswaterstaat, Havenbedrijven