Om vismigratie te bevorderen, worden bij veel stuwen en waterkrachtcentrales in Nederland vispassages toegepast. Een veelgebruikt, eenvoudig inpasbaar model is de De Wit-vispassage. Uit praktijkmetingen aan de vissen die de passage in en uit zwemmen blijkt dat een deel van de vissen in de passage omdraait. Opdrachtgever, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wilde meer inzicht in wat er nu precies in de vispassage gebeurt. Met het antwoord op die vraag is het mogelijk om de vispassage eventueel te optimaliseren.

Vraag van de opdrachtgever

Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wilde weten of het het mogelijk is om met behulp van een computermodel voor vissen inzicht te krijgen in het hoe en waarom van het succes van passeren in een De Wit vispassage.

Innovatie een van onze pijlers

Het project is deels gefinancierd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, en deels uit innovatiebudget van Movares.

Uitgevoerde werkzaamheden

Met cfd-modellering, gecombineerd met het modelleren van visgedrag in Matlab, is een computermodel gebouwd voor visgedrag. In het model werden drie verschillende typen vis opgenomen. Met behulp van het model kunnen virtuele vissen worden losgelaten in een virtuele vispassage en kan onderzoek worden uitgevoerd naar het succes van passage per vissoort.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNiet van toepassing
 
Periode2016 - 2017
KlantHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden