ShimLift maakt gebruik van een kunststof  wig die onder de spoorstaaf wordt geschoven en beweegt over een contrawig op de dwarsligger. Door verzakkingen in het spoor bij overgangen ontstaat ruimte onder de dwarsliggers. Dit fenomeen staat bekend als blinde vering en leidt tot slaan van de dwarsliggers als de trein erover rijdt. Shimlift is gecertificeerd en vrijgegeven door ProRail (SPC00294).

Bijzonderheden

  • effectiever: langdurig betere spoorligging, lagere onderhoudsfrequentie;
  • efficiënter: minder  machine-inzet  nodig, meer beschikbaarheid van het spoor;
  • kosteneffectiever: lagere life-cyclekosten, langere levensduur van spoor en ballast;
  • duurzamer: minder energieverbruik en lagere CO2-uitstoot.

Zie ook: Eurolocking en Shimlift grote publiektrekkers RailTech.