Network Rail heeft een advies laten opstellen hoe zij om moeten gaan met een tweetal, ca 100 jaar oude beweegbare bruggen in het graafschap Norfolk. Het advies omvatte een studie naar zowel hergebruik als vervanging.

Vraag van de opdrachtgever

Omdat de expertise op het gebied van beweegbare spoorbruggen in Engeland beperkt is, is Movares gevraagd een second opinion uit te voeren op de constructieve aspecten en de berekende bouwkosten van de verschillende varianten.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft een opname gedaan op de twee lokaties van de bruggen in Engeland en heeft op basis van de adviesrapporten een second opinion opgesteld. De resultaten zijn op het kantoor van Network Rail gepresenteerd en doorgesproken.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNorwich, Engeland
 
Periode2013 - 2014
KlantRedRay LTD / Network Rail

Word jij onze nieuwe collega?