In het verleden is de Sammersbrug (1959) geïnspecteerd en doorgerekend om te onderzoeken of het kunstwerk nog voldoende draagkracht geeft. Uit de berekeningen is gebleken dat het brugdek onvoldoende draagkracht heeft om de aslast van 60 ton te kunnen dragen. De gemeente heeft dan ook een gewichtsbeperking toegepast.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Rijswijk heeft Movares gevraagd de uitgevoerde inspectie (nader onderzoek) te analyseren en de herberekening te toetsen aan de huidige en vigerende richtlijnen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares schrijft een advies(memo) met mogelijke vervolgstappen ten behoeve van de te borgen constructieve veiligheid.

In de memo zullen de volgende vragen beantwoord worden:

– Is de gewichtsbeperking terecht?

– Is het aan te raden om de berekening volgens de nieuwe richtlijnen uit te voeren?

– Volstaat het repareren van de betonschades?

Kenmerken van dit project

 
LocatieRijswijk
 
Periode2012 - Heden
KlantGemeente Rijswijk

Word jij onze nieuwe collega?