Ons project

Samenwerken aan het ‘spoor van de toekomst’ in Oss

Oss heeft de ambitie om te groeien naar een gemeente met 100.000 (+) inwoners met bijbehorende voorzieningen. Het spoor vormt hierin een belangrijke, maar ook belemmerende schakel. De vraag is: hoe blijft de gemeente in het licht van deze ambitie aantrekkelijk, veilig en bereikbaar?

In nauwe samenwerking met de gemeente Oss hebben wij een verkenning uitgevoerd naar de uitdagingen en mogelijkheden rond het spoor en samen een eerste aanzet gedaan tot een ambitiedocument voor de komende 20 tot 30 jaar. We hebben voor een procesmatige aanpak gekozen, omdat het een complex vraagstuk betreft met meerdere partijen, verschillende belangen en waarbij meedoen niet vanzelfsprekend is.

Veiligheid en bereikbaarheid

Het spoor loopt dwars door de gemeente Oss en vormt een barrière tussen Noord en Zuid. Er zijn meer dan 20 overwegen, waarvan een aantal nu al problematisch is vanwege lange dichtligtijden en een grote hoeveelheid verkeer. Dit vormt een knelpunt voor de oversteek- en bereikbaarheid en heeft ook gevolgen voor de veiligheid. De verkeersveiligheid op en rond overwegen zorgt voor urgentie op het spoordossier in de stad: in de afgelopen 45 jaar hebben op de overwegen 66 ongevallen plaats gevonden met 36 dodelijke slachtoffers en 23 gewonden. N.B. deze aantallen zijn exclusief zelfdodingen (35 van 1984 – 2021).

Ontwikkelingsmogelijkheden

Het huidige spoor vormt ook een belemmering voor de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel woningbouw als industrie en goederenvervoer. Bovendien zijn de huidige stations sterk gedateerd en passen de stations qua functionaliteit en uiterlijk niet meer bij de huidige en toekomstige omvang en identiteit van de stad Oss.

Oplossingsrichtingen

De situatie in Oss vraagt om robuuste en forse maatregelen. Een aantal oplossingsrichtingen is bekeken, namelijk: verhoogd spoor, verdiept spoor, meerdere onderdoorgangen van het spoor en een nieuw goederenspoor door het buitengebied tussen Berghem en Ravenstein. Van deze oplossingsrichtingen is er door het college één gekozen om verder uit te werken: een verdiept spoor. Er spelen verschillende belangen van verschillende partijen op en rond het spoor in Oss. De ambitie is om deze in een vervolg van samenwerking verder te verkennen, met elkaar te verbinden en ze elkaar te laten versterken.

Bekijk hier het resultaat van de verkenning. Met behulp van dit document wordt met de beoogde partners het gesprek opgestart over problematiek, urgentie en oplossingsrichtingen.

LocatieOss
Periode2021 - Heden
KlantGemeente Oss

Procesmanagement

Movares levert procesmatige, inhoudelijke en projectmatige advisering in alle projectfasen, van initiatief tot realisatie en exploitatie voor zowel publieke als private opdrachtgevers.

Lees verder