Tot 2020 wordt de Amstelveenlijn verbouwd van sneltramlijn naar volwaardige tramlijn. Op dit moment vind er een verkenning plaats om de Amstelveenlijn door te trekken naar Uithoorn. In deze verkenningsfase wordt er gekeken naar de inpassing in de infrastructuur.

Vraag van de opdrachtgever

Movares is gevraagd om het safetymanagement tijdens de verkenningsfase uit te voeren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voert safety management activiteiten uit voor de verkenningsfase. Veiligheid van de gebruiker, de beheerder, de exploitant en derden staat voorop. Daarom adviseert Movares over een duurzame en integrale toepassing van veiligheid bij de Uithoornlijn.

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • opstellen van een safety management plan;
  • formuleren van veiligheidseisen voor de infrastructuur;
  • identificeren van veiligheidsrisico’s, inrichten en beheren van de Hazard Log;
  • opstellen van een veiligheidsconcept;
  • beoordelen van ontwerpdocumenten en V&V-plannen op veiligheidsaspecten;
  • opstellen van het bewijs van veiligheid (safety case).

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmstelveen en Uithoorn
 
Periode2015 - Heden
KlantStadsregio Amsterdam

Word jij onze nieuwe collega?