Het aantal reizigers tussen Schiphol en Lelystad blijft toenemen. In het project SAAL (Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) wordt hard gewerkt aan spooraanpassingen om de capaciteit te verhogen. Movares werkt onder meer aan deelproject SAAL A (Almere): de ombouw van Almere naar een situatie met twee keersporen in het midden. De doorgaande sporen worden naar de buitenzijde verplaatst en er komt een groot nieuw kruiswisselcomplex bovenop kunstwerk 229. Hierdoor is veel grondwerk noodzakelijk en moeten spoorviaducten worden gebouwd/aangepast. De beveiliging wordt omgebouwd naar Eurolocking en tevens worden over de gehele lengte geluidsschermen geplaatst.

Vraag van de opdrachtgever

Dura Vermeer heeft Movares gevraagd het de uitvoeringsontwerpen te maken en de opleveringsdocumentatie te verzorgen voor Civiele Techniek, Baan- en Spoorwegbouw, Bovenleiding, Kabels- en Leidingen en de Beveiliging.

Uitgevoerde werkzaamheden

We hebben de uitvoeringsontwerpen voor de twee faseringsstappen gemaakt en de as build documenten zullen worden opgeleverd  zodra de ombouw van Almere Centrum gereed is.

Samenwerking

Voor de ombouw van de beveiliging naar Eurolocking hebben we samengewerkt met HIMA, een automatiseringsbureau voor safety solutions.

Bijzonderheden

De planning was zeer krap, ook gezien de doorlooptijden om tijdig vergunningen te verkrijgen en het moment van indienststelling.
In een zeer kort tijdsbestek van enkele maanden hebben we de complexe ontwerpen uitgewerkt voor de aanpassingen van een aantal civiele kunstwerken. Het betrof de uitbreiding van 3 viaducten en 2 fiets- en voetgangerstunnels

Innovatie een van onze pijlers

Innovatief is de wijze waarop kunstwerk 229 hergebruikt wordt met uitbreiding van twee dekken aan beide zijden. Op dit kunstwerk  ligt een groot kruiswisselcomplex . Zettingsvrije- en zettingsarme platen laten de overgang van de baan naar het kunstwerk soepel verlopen.
Het kunnen hergebruiken van kunstwerk 229 is getoetst op basis van de NEN 8700-serie en hergebruik. Het mogen toepassen van deze normering was contractueel vastgelegd

De andere kunstwerken zijn zodanig ontworpen dat de bestaande kunstwerkdelen normtechnisch niet getoetst hoefden te volgens de eisen die horen bij  hergebruik. Dit resulteerde in minder  engineering.

Daarnaast wordt het relaishuis te Almere omgebouwd naar Eurolocking (ook wel Interlocking genoemd). Almere is hiermee de eerste locatie in Nederland waarbij Eurolocking standaard wordt toegepast.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAlmere Centrum
 
Periode2014 - 2016
KlantDura Vermeer

Word jij onze nieuwe collega?