‘De netten zijn aan het verouderen en moeten tegelijkertijd over het algemeen wèl een steeds hogere gebruiksintensiteit aankunnen. En voor onderhoud is er minder geld. Daardoor is het belangrijk dat het geld zó ingezet wordt, dat het risico voor de bedrijfswaarde (betrouwbaarheid, imago, kosten) zo veel mogelijk wordt gereduceerd. Dàt is risk-based asset management’.

Het idee 

Patrick Groenewoud van Movares Energy: “In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zijn we bij grote netbeheerders van elektriciteitsnetten langs geweest. We onderzochten of de kwaliteit van het netwerk op peil is gebleven, gegeven de situatie dat het reguleringskader van de NMa sterk op kostenefficiëntie gericht is.”

“Tijdens dat onderzoek zagen we dat de beheerders door de NMa en de aandeelhouders onder toenemende druk worden gezet om inzichtelijk te maken waar de kosten naartoe gaan en waarom. De netten zijn aan het verouderen en moeten tegelijkertijd over het algemeen wèl een steeds hogere gebruiksintensiteit aankunnen. En voor onderhoud is er minder geld. Daardoor is het belangrijk dat het geld zó ingezet wordt, dat het risico voor de bedrijfswaarde (betrouwbaarheid, imago, kosten) zo veel mogelijk wordt gereduceerd. Dàt is risk-based asset management. De beheerders waren daar weliswaar mee bezig, maar een deel van hen had nog het nodige te doen.”

Zo kwamen Patrick en zijn collega’s op het idee de beheerders in het managen van hun assets te gaan ondersteunen. Belangrijke ‘assets’ zijn de schakelcomponenten, transformatoren, kabels (in de grond) en lijnen (boven de grond).

Het werk 

In de innovatiestudio is Patrick zich samen met Rik Luiten gaan verdiepen in wat risk-based asset management precies inhoudt en hebben zij voor de toepassing in de praktijk een model ontwikkeld. Tegelijkertijd is Teus de Zwart acquisitie gaan doen. En met succes: een opdracht bij Stedin, de van Eneco afgesplitste beheerder voor de regio Utrecht en Zuid-Holland.

Patrick: “Stedin wil de uitval voor de aangeslotenen, zoals huishoudens, reduceren. Uitval ontstaat bijvoorbeeld als een kabel of mof (verbinding tussen twee kabels) door ouderdom spontaan faalt, of door graafwerk een kabel kapot getrokken wordt. En dan geldt: hoe meer huishoudens op die kabel aangesloten zijn, des te groter de totale uitval. Stedin heeft ongeveer 160 deelnetten en per deelnet zijn er in de wijken 200 tot 300 transformatorhuisjes. Als je de besteding van je onderhoudsgeld wilt prioriteren, moet je eerst in kaart brengen waar de grootste risico’s liggen. In zo’n groot netwerk is dat een heksentoer. Met ons model konden we in de gigantische hoeveelheid gegevens orde scheppen en een overzichtelijk lijstje van hoogste prioriteiten presenteren. Daar was Stedin heel blij mee.”

Met deze aanpak wil Patrick ook andere netbeheerders gaan benaderen. “We hebben al visjes uitgezet.”

De beleving

“Ik heb ervan genoten. Heel interessant om bij de netbeheerder iets te ontwikkelen waar zij zelf nog niet op of toe gekomen waren. Dankzij de innovatiestudio kon ik op het onderwerp studeren en een uniform toepasbaar product maken. Op alleen opdrachtbudget lukt zoiets niet.”

“Probeer bij een innovatie zo snel mogelijk een klant te betrekken. De kans dat je uiteindelijk succes in de markt hebt, dan het grootst.”

Word jij onze nieuwe collega?