Rijkswaterstaat heeft meer dan duizend kilometer damwanden en natuurvriendelijke oevers in beheer. Er is behoefte aan een compleet, betrouwbaar en actueel beeld van de staat van onderhoud van deze objecten. Op basis daarvan worden een betrouwbare meerjarige onderhoudsprognose en onderhoudsprogramma opgesteld, zodat goede afspraken over het functioneren van de netwerken kunnen worden gemaakt.

Movares werkte de onderhoudsprognose uit op basis van risicogestuurde instandhoudingsinspecties, RAMSHEEP-analyses en risicosessies met de waterdistricten. De resultaten zijn vastgelegd in instandhoudingsplannen en ingevoerd in DISK, het beheersysteem van Rijkswaterstaat.

PICO expertises: Prestaties, Informatie en Onderhoud

Klant: Rijkswaterstaat, Waterdienst
Periode: 2011-2012

Word jij onze nieuwe collega?