Rijkswaterstaat is de grootste beheerder van civiele kunstwerken van Nederland. Om deze objecten efficiënt en effectief te kunnen onderhouden is het nodig ze regelmatig te inspecteren. Hiervoor ontwikkelde Rijkswaterstaat het risicogestuurd inspecteren, vastgelegd in het “Inspectiehuis”. Dit “Inspectiehuis” beschrijft drie soorten inspecties, elk met zijn eigen doel en diepgang. Dit zijn de schouw, de functioneringsinspectie en de programmeringsinspectie. De programmeringsinspectie wordt elke zes jaar uitgevoerd, om de onderhoudsbehoefte voor de komende tien jaar vast te stellen.

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Vraag van de opdrachtgever

Geef ons, door het uitvoeren van programmeringsinspecties, inzicht in de actuele toestand van de objecten en de benodigde budgetten voor de instandhoudingsplannen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares inspecteerde voor Rijkswaterstaat inmiddels meer dan duizend kunstwerken, variërend van duikers tot grote sluizencomplexen. Om te beantwoorden aan het doel van het risicogestuurd inspecteren, sturen op risico’s in plaats van op schades, ontwikkelde Movares een risicoanalysemodel. Door het toepassen van deze uitgebreide risicoanalyse, waarin elke stap van het inspectieproces gevolgd kan worden, wordt duidelijk wat de echte risicovolle schades zijn en hoe die het meest effectief aangepakt kunnen worden. Alle gegevens worden verwerkt in DISK, het beheersysteem van Rijkswaterstaat.

 

Door onze grote ervaring op het gebied van inspecties en onderhoudsadviezen zijn wij uitstekend in staat om deze manier van werken ook voor elk ander object toe te passen. Zodat ook andere beheerders snel inzicht krijgen in de staat en onderhoudsbehoefte van hun kunstwerken.

Kenmerken van dit project

 
LocatieHeel Nederland
 
Periode2008 - 2010
KlantRijkswaterstaat Dienst Infrastructuur

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Word jij onze nieuwe collega?