In Amsterdam hebben de bij het beheer van de railinfrastructuur betrokken partijen (Stadsregio, Dienst Metro en GVB Rail Services) de noodzaak erkend om gezamenlijk te komen tot een meer transparante beheersing van de processen en budgetten die met het beheer en onderhoud samenhangen. Door de partijen is overeengekomen dat een sturing die gebaseerd is op de risicobenadering in potentie het meest kansrijk is. Dit om zowel meer transparantie te geven als de bezuinigingsdoelstelling te behalen.

Bij een risicogestuurde benadering van het beheer en onderhoud is het streven gericht op de optimale balans tussen het nemen van risico’s en de hoogte van de investeringen voor het onderhoud. Een voorwaarde daarbij is dat de risico’s voor het prestatieniveau voor alle partijen helder in beeld is gebracht zodat er een bewuste keuze kan worden gemaakt om deze risico’s te accepteren tegen lagere onderhoudskosten.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft de Amsterdamse partijen ondersteund door de ontwikkeling en toepassing van een risicogestuurde methodiek die inzicht geeft in het besparingspotentieel voor het dagelijks beheer en onderhoud. Voor elk systeem is een analyse van de bestaande situatie uitgevoerd, een besparingspotentieel vastgesteld, zijn een drietal scenario´s ontwikkeld en zijn de risico´s geïdentificeerd. De risico´s zijn uitgewerkt voor de KPI´s beschikbaarheid, veiligheid en comfort.  Uiteindelijk is voor elke systeem gekomen tot een besparingspotentieel, waarbij de risico´s zijn geconcretiseerd. De resultaten helpen de betrokken partijen bij het geven van inzicht in de mogelijke gevolgen van elke keuze.

Kenmerken van dit project

 
LocatieGemeente Amsterdam
 
Periode2012 - Heden
KlantDienst Metro, Gemeente Amsterdam

Kennisgebieden


Word jij onze nieuwe collega?