Ons project

Risicoanalyse overwegveiligheid treinfrequentie Utrecht – Zwolle 2030

Op verzoek van een vervoerder onderzoekt ProRail de mogelijkheden om met extra treinen kan gaan rijden tussen Utrecht en Zwolle in het jaar 2030. Hierbij bepaalt het Ministerie van I&W, vanuit haar rol als concessieverlener, of de benodigde infrastructurele voorwaarden om de vervoersvraag in te vullen mogelijk worden gemaakt. Eén van de aspecten die daarbij beoordeeld moeten worden is de overwegveiligheid.

Getrapte frequentieverhoging

ProRail heeft aan Movares gevraagd een risicoanalyse overwegveiligheid op te stellen voor de overwegen tussen Utrecht en Zwolle. Daarbij wordt gekeken naar een getrapte verhoging van de frequenties:
• Eerst een beoogde verhoging in het jaar 2020.
• Later een verdere verhoging in het jaar 2030.

Benchmark

Movares heeft eerst een ‘Benchmark’ gemaakt waarin de maatregelpakketten uit een aantal analyses voor verhoging treinfrequentie naast elkaar zijn gezet. Daarna is de overweganalyse gemaakt conform de procedure “Risico¬analyse en risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen” (PRC00200) die ProRail hiervoor heeft opgesteld.De analyse bevat een maatregelenpakket passend bij het beleid van ProRail en de uitgevoerde ‘Benchmark’. In een aantal gespreksronden met ProRail Capaciteitsmanagement en de Functioneel Beheerder Overwegen van ProRail zijn de analyse en het maatregelenpakket definitief gemaakt.

LocatieZwolle
Periode2019 - 2019
KlantProRail

Risicoanalyse veiligheid overweg

Movares maakt risicoanalyses tbv overwegveiligheid en helpt om goedkeuringsprocessen bij ProRail en ILT te doorlopen.

Lees verder

Overwegen

Door de unieke combinatie van wegverkeerskundige kennis en overwegbeveiliging kan Movares gericht adviseren over wegaanpassingen in combinatie met overwegen.

Lees verder

Veiligheidsmanagement en RAMS

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Lees verder