De gemeente Hoorn reconstrueert de Berkhouterweg. De reconstructie heeft consequenties voor de risico’s op de aanwezige overweg. Daarom is het maken van een risicoanalyse overwegveiligheid noodzakelijk.

Risicoanalyse

De gemeente Hoorn heeft Movares gevraagd de risicoanalyse overwegveiligheid op te stellen. De gemeente vroeg om aan te geven welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn en welk effect deze maatregelen hebben. De risicoanalyse en de maatregelen moeten worden goedgekeurd door ProRail en ILT.

Samenwerking

Naast opdrachtgever gemeente, hebben we samengewerkt met de Functioneel Beheerder Overwegen van ProRail.

Procedure

Movares heeft een risicoanalyse overwegveiligheid gemaakt conform de procedure ‘Risico-analyse en risicocompensatie overwegveiligheid bij wijzigingen’ (PRC00200) die ProRail hiervoor heeft opgesteld. Door deze procedure toe te passen is gegarandeerd dat de analyse overeenkomt met de eisen die ProRail stelt aan een risicoanalyse overwegveiligheid. Movares heeft de goedkeuring van de risicoanalyse door gemeente, ProRail en ILT verkregen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieHoorn
 
Periode2019 - 2019
KlantGemeente Hoorn