Op het bestaande tracé van de provinciale weg N242 gelegen tussen de Smuigelweg Waarland en het Verlaat Niedorp is er sprake van een sterke belemmering van de doorstroming van het autoverkeer in de ochtend- en de avondspits.

Om zowel de doorstroming als de verkeerveiligheid te vergroten, is door de Provincie besloten om het tracé van de N242 tussen de Smuigelweg en de Leijerdijk te reconstrueren. Onderdeel van deze reconstructie is het scheiden van het snel- en langzaam verkeer (fietsers en landbouwverkeer). Een van de mogelijkheden voor het scheiden van het snel- en langzaamverkeer is, dat er voor het landbouwverkeer gebruik gemaakt gaat worden van de bestaande spoorwegovergang in de Waarddijk.

Vraag van de opdrachtgever

De Provincie Noord Holland  en ProRail hebben Movares verzocht om een integrale risicoanalyse op te stellen over de kruising tussen het spoor en het verkeer van de N242.

Uitgevoerde werkzaamheden

De risicoanalist van Movares heeft de gevraagde risicoanalyse opgesteld. De analyse geeft aan dat het risico op de overweg in lichte mate toeneemt, maar dat het risico voor het verkeer duidelijk verlaagd wordt.

Bijzonderheden

De uitkomsten van deze risicoanalyse worden door de opdrachtgevers gebruikt bij het besluit of er wel of niet landbouwverkeer over de bestaande spoorwegovergang Waarddijk kan worden toegestaan.

Kenmerken van dit project

 
LocatieN242
 
Periode2010 - Heden
KlantProvincie Noord Holland en ProRail

Word jij onze nieuwe collega?