Ons project

Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK)

Rijkswaterstaat heeft circa 500 natte kunstwerken in beheer die belangrijk zijn voor de veiligheid en de mobiliteit van het scheepvaart- en autoverkeer. Door veranderende omstandigheden, zoals zwaarder verkeer, degraderen deze kunstwerken mogelijk sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat heeft geen compleet kwantitatief overzicht van de risico’s voorhanden.  Movares heeft in deze behoefte voorzien door het uitvoeren van integrale RAMS-analyses voor vijftien objecten waaronder duikers, beweegbare bruggen, sluizen en gemalen. Het project is bekend onder de naam RINK, Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken.

Vraag van de opdrachtgever

Rijkswaterstaat heeft Movares gevraagd de risico’s van het natte kunstwerkareaal in beeld te brengen en te bepalen in hoeverre deze risico’s van invloed zijn op onder andere de betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor operationeel en toekomstig gebruik, en maatregelen aan te geven om deze RAMS-aspecten zo nodig weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Met deze gegevens kan Rijkswaterstaat  prioriteiten stellen in de onderhouds- en vervangingsprogramma’s en een prognose maken voor het benodigde budget.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden voor het project Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) bestonden uit:

  • het in kaart brengen van de objecten
  • het definiëren van de functies van de objecten
  • het maken van controleberekeningen voor wat betreft de sterkte van de constructies
  • het uitvoeren van inspecties, zowel onder als boven water
  • het opstellen van RAMS-analyses

Op basis van de gevolgen voor beschikbaarheid en betrouwbaarheid volgde per object een Prestatiegericht Maatregel Pakket (PMP). Dit zijn maatregelen om de prestaties te verbeteren,  gerangschikt naar kosten/effectiviteit.

Samenwerking

Bij dit project waren diverse disciplines van Movares betrokken: RAMS, Inspectie, Civiele bouw, Waterbouw, Werktuigbouw, Staalbouw en Besturing, Bediening, Elektrische installaties en Veiligheid.

LocatieWaterdistrict Utrecht en Waterdistrict Noord-Brabant
Periode2012 - 2013
KlantRijkswaterstaat

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder

Veiligheidsmanagement en RAMS

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Lees verder