Het doel van het advies was een bijdrage leveren aan de in stand houding van de Brandersbrug voor de komende dertig jaar. In hoofdlijnen werd er gekeken naar twee alternatieven:

 • Het in stand houden van de brug zonder onderhoudsmaatregelen, met daarbij een antwoord op de vraag: hoe lang gaat de brug nog mee?
 • Het in stand houden van de brug met de nodige onderhoudsmaatregelen voor een verlenging van de restlevensduur van dertig jaar.

Vraag van de opdrachtgever

De Gemeente Schiedam vroeg Movares een restlevensduurbeschouwing te doen van de Brandersbrug, waarbij de gehele constructie beschouwd wordt.

Uitgevoerde werkzaamheden

Om te komen tot een goed advies voerde Movares de volgende werkzaamheden uit:

 • Een inventarisatie naar de in het verleden uitgevoerde inspecties, onderzoeken, (her)berekeningen en ontwerpdocumenten;
 • Een visuele inspectie naar de huidige onderhoudstoestand;
 • Een herberekening 3D op basis van de huidige normen [NEN-EN 1990, 1991 en 1992, NEN8700/8701] viaduct op basis van werkelijke rijstrookindeling
  • Verfijnde rekenkundige toets dek lokaal bij schade;
  • Rekenkundige toets Hoofd draagrichting dek overig;
  • Rekenkundige toets Dwarsrichting inclusief vermoeiing dek;
 • Een indicatieve bepaling van de restlevensduur van de brug.

De resultaten voortvloeiend uit bovenstaande werkzaamheden zijn verwerkt in een adviesrapport. In deze rapportage adviseerde Movares wat het duurzaamst en economisch meest voordelig alternatief is.

Kenmerken van dit project

 
LocatieSchiedam
 
Periode2012 - Heden
KlantGemeente Schiedam

Word jij onze nieuwe collega?