Imtech voert onder de projectnaam VORT fase 1B (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels) renovatiewerkzaamheden uit aan tunnel de Noord, de Velsertunnel, de Schipholtunnel en de Zeeburgertunnel. De werkzaamheden omvatten het renoveren van diverse tunneltechnische installaties, inclusief de daarbij benodigde ICT aanpassingen en bijkomende werkzaamheden in de verkeercentrales. Daarnaast worden enkele kleine civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd. VORT fase 1B betreft een groot E&C contract en wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat onder de contractbeheersingsfilosofie ‘systeemgerichte contractbeheersing’ en UAV-GC 2005.

Sr. Accountmanager Electrotechnische- en Spooraannemers jacco.kroese@movares.nl+316 - 51 62 44 58

Vraag van de opdrachtgever

Movares is door Imtech gevraagd een bijdrage te leveren aan het opleverdossier Kunstwerken voor Rijkswaterstaat.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voert de 0-programmeringsinspecties uit, bestaande uit een nulmeting inclusief een programmeringadvies, en stelt de inspectierapportages en instandhoudingplannen op.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNederland
 
Periode2012 - 2013
KlantImtech Infra

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Sr. Accountmanager Electrotechnische- en Spooraannemers jacco.kroese@movares.nl+316 - 51 62 44 58

Word jij onze nieuwe collega?