De Galecopperbrug in de A12 is de op een na drukst bereden verkeersbrug in Nederland. Door vermoeiing in het stalen rijdek was de Galecopperbrug toe aan groot onderhoud en versterking. Om 4-laagse containervaart mogelijk te maken wilde Rijkswaterstaat de brug bovendien in het midden circa 70 cm verhogen. Honderden lasreparaties op en met name die onder de Galecopperbrug vroegen bijzondere maatregelen op gebied van veiligheid en gezondheid. Gezien de complexiteit van de operatie, zowel in de eigen uitvoering als in de interactie met andere partijen die gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren, heeft VolkerRail de hulp van Movares ingeschakeld.

Vraag van de opdrachtgever

VolkerRail wilde de complexe werkzaamheden volledig ‘aantoonbaar veilig’ laten verlopen. De werkzaamheden moesten worden gedaan op een klein oppervlak terwijl de verkeersstromen gewoon doorgingen. Om de veiligheid van de werknemers en de weggebruikers te garanderen is Movares gevraagd eenV&G- protocol op te stellen en de veiligheidsaspecten te beheersen en te borgen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor het vaststellen van een V&G-beleid (protocol voor veiligheid en gezondheid) heeft de hogere veiligheidskundige van Movares eerst een plan van aanpak opgesteld. Risicobeheersing van lasrook in krappe ruimtes, brandgevaar en vluchtwegen bepaalden met name het scenario. Doordat de veiligheidskundige al in vroeg stadium betrokken was, konden alle risico’s tijdig in een gedegen onderzoek in beeld worden gebracht. Ook verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vroegtijdig in de organisatie verankerd.

Bijzonderheden

In relatief korte tijd moesten heel veel staalherstellingen en –verstevigingen worden uitgevoerd waarvoor weinig referentie was in de branche. Bovendien moesten de lassers/gutsers veel werkzaamheden boven hun hoofd uitvoeren, soms uren achtereen en soms op het dek liggend in niet de meest ergonomisch ideale houding. De kans dat een handmatig uitgesneden gat in het rijdek één-op-één past op het machinaal uitgesneden inzetstuk was bovendien klein. De oplossing is gevonden in een speciaal ontwikkelde las-/snijrobot (zie artikel Bouwen met Staal).

Samenwerking

Onder meer met NDO (niet destructief onderzoek), QIS (kwaliteitsinspectie), veiligheidsbureau VolkerRail, Avesta en andere specifieke lasbedrijven, branchevereniging ‘5x beter’ en overige partijen binnen het project.

 

Zie ook:

– project/vijzeloperatie-galecopperbrug/

Lasfabriek op locatie – magazine Bouwen met Staal oktober 2015

Spoorse veiligheid geïntroduceerd in bruggenland – QS-magazine november 2015

Innovatie een van onze pijlers

De brug is in de midden opgehoogd terwijl de verkeersstromen doorgang moesten blijven vinden. Dit is gedaan door de brug te vijzelen en aan nieuw aangebrachte voorspanliggers ‘op te hangen’.

Kenmerken van dit project

 
LocatieRijksweg A12 t.h.v. Utrecht – grens Nieuwegein
 
Periode2013 - 2015
KlantVolkerRail (opdrachtgever voor het totale project was Rijkswaterstaat)

Word jij onze nieuwe collega?