Ons project

Recreatieve Kastanjelaan en Venster op de Rivier in Heteren

In het dorpsontwikkelingsplan van 2013 worden twee projecten benoemd die de bewoners van Heteren graag aangepakt zouden zien: herinrichting Kastanjelaan & Randwijkse Rijndijk en ‘Centrum aan de rivier’. Ten behoeve van een raadsbesluitvoorstel in 2017 is het van belang deze projecten verder uit te werken.  Met de ontwikkelingen in Heteren heeft het centrum van Heteren al een kwaliteitsimpuls gekregen. Om de verbinding te maken tussen het centrum en de uiterwaarden en de rivier is het nu ook tijd om de Kastanjelaan aan te pakken.

Vraag van de opdrachtgever

Er wordt gevraagd de Dorpsraad te ondersteunen met de grafische weergave en het schetsen van een aanzet van een ontwerpmatige vertaling van deze twee projecten: de herinrichting van de Kastanjelaan en het ‘Centrum aan de Rivier’.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor de Kastanjelaan is een inrichtingsplan gemaakt met doorsnedes en referentiebeelden. Daarnaast is er een suggestie gedaan voor de vormgeving van de brug en het venster op de rivier. De inrichting van het centrum wordt doorgetrokken naar de Kastanjelaan en de uiterwaarden. De huidige inrichting heeft een onrustige uitstraling en is rommelig. Het ontwerp brengt rust en continuïteit terug door een doorlopend wegprofiel met ruimte voor de voetganger. De Kastanjelaan is een belangrijk historisch element en tevens een belangrijk onderdeel van de groenstructuur in Heteren. Deze eigenschappen worden benadrukt in de inrichting en materiaalkeuze. De Kastanjelaan krijgt een recreatieve en dorpse uitstraling en vormt de ontbrekende schakel in het ommetje van de uiterwaarden. In 2018 is een vervolg gegeven aan de brug (venster op de rivier) door het opstellen van een vormgevingsdocument.

LocatieHeteren
Periode2017 - 2018
KlantDorpsraad Heteren

Stedenbouw en landschap

Van creatieve en strategische visies tot en met de uitvoering en het beheer van complexe projecten met betrekking tot stedenbouw; Movares werkt op alle schaalniveaus.

Lees verder