Doordat er in de loop der jaren rondom station Putten vele kleine aanpassingen hadden plaatsgevonden vormden de voorzieningen geen samenhangend geheel meer. Daarnaast moet de capaciteit voor fietsparkeren met 50% tot 950 fietsplaatsen worden uitgebreid.
Movares heeft van de totale stationsomgeving opnieuw een samenhangend geheel gemaakt. Hierbij is ingericht vanuit de belangen van de reiziger en de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens zijn hiervoor een VO, DO en Bestek gemaakt en is de uitvoering begeleid. Daarnaast is de gemeente ondersteund bij alle contracten met de diverse (spoorse) stakeholders, budgetbewaking en de afstemming met NS en ProRail.

Vraag van de opdrachtgever

Maak van onze stationsomgeving weer een mooie, goed functioneren, kwalitatief geheel, dat dienst doet als “Poort naar de Veluwe” met daarin 50% extra fietsplaatsen en alle overige voorzieningen die bij een station horen. Verzorg ook het bestek, de aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.
Daarnaast is in het ontwerp invulling gegeven aan het verbeteren van de veiligheid rond de overweg in het kader van het LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen).

Uitgevoerde werkzaamheden

Het ontwikkelen van een uitvoeringsgereed ontwerp dat is afgestemd en de instemming heeft van alle belanghebbenden. Hiervoor zijn veel overleggen gevoerd, is (milieu)technisch bodemonderzoek gedaan, zijn inrichtingsplannen en een beplantingsplan gemaakt. Een en ander is gevat in een RAW bestek met bijlagen en gunning op EMVI. Vervolgens is zorg gedragen voor de bouwbegeleiding en eindafrekening van het project.
In dit project is de gemeente zo veel als mogelijk alle werk uit handen genomen.

Bijzonderheden

In het blad Stadswerk verscheen een artikel over de succesvoorwaarden van dit project.
Klik hier om het artikel te lezen.

Innovatie een van onze pijlers

De gemeente wilde komen tot een opwaardering van de stationsomgeving, terwijl veel gronden niet in eigendom waren van de gemeente. Door vanuit de gemeente het initiatief te nemen en te houden (in deze spoorse omgeving) is in relatief korte tijd overeenstemming verkregen over het plan en een snelle realisatie mogelijk geworden.

Kenmerken van dit project

 
LocatiePutten
ArchitectLinda van Tilborg
 
Periode2014 - 2016
KlantGemeente Putten / NS