De Brainportregio in Zuidoost-Brabant is uitgegroeid tot het high tech centrum van Europa. Onderdeel hiervan is bedrijventerrein De Run in Veldhoven. Dit moet vanaf de A67 dé toegangspoort met allure worden van Brainport. Gemeente Veldhoven wil dit bedrijventerrein zodanig herstructureren en opwaarderen dat het bijdraagt aan continuering en doorontwikkeling van hoogwaardige bedrijvigheid in de regio. Hiervoor is een capaciteitsuitbreiding nodig van de Kempenbaan en omliggende wegenstructuur om de huidige afwikkelingsknelpunten op te lossen en ruimte te bieden aan de verwachte groei van het bedrijventerrein.

Vraag van de opdrachtgever

Het is de ambitie van de gemeente Veldhoven dat De Run de uitstraling krijgt van een modern, dynamisch en duurzaam bedrijventerrein, passend binnen de ambitie van Brainport Zuidoost-Brabant. De gemeente heeft Movares gevraagd de contractbegeleiding te verzorgen voor de capaciteitsuitbreiding van de Kempenbaan.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft gemeente Veldhoven begeleid in de contractfase, het UAV-GC contract opgesteld en de aanbestedingstukken mede beoordeeld. Na de aanbesteding hebben we het contractmanagement verzorgd. Door een goede samenwerking met de aannemer en de omgeving is het werk ruim binnen de vereiste (subsidie)termijnen opgeleverd.

Bijzonderheden

De Kempenbaan ligt naast een groot regionaal ziekenhuis, het MMC Veldhoven. Om overlast voor weggebruikers, bezoekers van het bedrijventerrein en de hulpdiensten voor het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken, is het werk uitgevoerd terwijl de verkeersstromen door gingen. De tijdsdruk was hoog; gemeente Veldhoven moest binnen korte tijd voldoen aan alle vereisten voor het verkrijgen van een grote subsidie in het kader van Beter Benutten.

Kenmerken van dit project

 
LocatieVeldhoven
 
Periode2014 - Heden
Klantgemeente Veldhoven

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?