De Bosscheweg is een van de belangrijkste invalswegen van Boxtel. Voor deze gebiedsontsluitingsweg is een stedebouwkundige visie opgesteld die ertoe heeft geleid dat een aantal wegvakken en kruisingen zijn gereconstrueerd. Mede vanwege de noodzakelijke vervanging van de brug over de Dommel heeft de gemeente Boxtel opdracht verstrekt om voor de niet-gereconstrueerde delen van deze weg een ontwerp op te laten stellen en het deel waarin de brug is gelegen uit te werken tot bestek c.q. UAV-GC-contract en aanbesteding.

Vraag van de opdrachtgever

Op basis van de stedebouwkundige visie een ontwerp opstellen dat voldoet aan de kenmerken van Duurzaam Veilig voor gebiedsontsluitingswegen binnen de kom dat aansluit bij de reeds gereconstrueerde delen van deze weg. Belangrijke aandachtspunten in het ontwerp zijn de fiets- en voetgangersstructuren en de mogelijke aanpassingen aan de rotonde Munsel aan de huidige ontwerpnormen. Betreffende de uitvoering van de reconstructie is de fasering en beschikbaarheid van de weg van belang omdat er nauwelijks geschikte omleidingsroutes zijn. De brug in de Bosscheweg over de Dommel is in zodanig slechte staat dat er een aantal jaren geleden een aslastbeperking is ingesteld omdat er een reeel instortingsgevaar bestond als het zware vrachtverkeer deze brug zou blijven gebruiken. Omdat de gemeente veel waarde hecht aan de vormgeving van de nieuw te bouwen brug, heeft zij een prijsvraag uitgeschreven en twee partijen, waaronder Movares, gevraagd een sober (budget) en luxe ontwerp te maken. Movares heeft uiteindelijk het beste ontwerp ingediend.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares diende het beste ontwerp in bij de prijsvraag van de gemeente Boxtel. Zowel de vormgeving werd positief ontvangen maar ook voldoen aan het taakstellend budget was reden om Movares de opdracht te gunnen voor het opstellen van het E&C-contract van haar ontwerp. In de uitwerking laat Movares duurzaamheid zwaar meewegen bij het maken van de ontwerpkeuzes. Na een succesvolle aanbesteding zorgde Movares voor de uitvoeringsbegeleiding en het contractmanagement.

Bijzonderheden

Quote van de opdrachtgever: het toepassen van UAV-GC binnen dit project is de gemeente zodanig goed bevallen dat zij deze contractvorm meer zal gaan toepassen en dit ook graag wil promoten bij collega’s van andere gemeentes.

Innovatie een van onze pijlers

Doordat Movares bij het ontwerp van de brug rekening gehouden heeft met het gefaseerd bouwen op een zodanige manier dat de bestaande brug zo lang mogelijk in gebruik blijft, zijn omleidingsroutes grotendeels overbodig en worden omrijbewegingen minimaal. de door de gemeente voorziene tijdelijke brug was hierdoor overbodig.

Kenmerken van dit project

 
LocatieBoxtel
 
Periode2011 - 2012
KlantGemeente Boxtel

Word jij onze nieuwe collega?