In opdracht van TenneT voert Movares Energy het project “Reconstructie van de bestaande aardnetten in 110kV-Stations” uit. Doel van deze opdracht is om de “verouderde” aardingsinstallaties op te waarderen zodat wordt voldaan aan de huidige uitgangspunten en geldende eisen van TenneT. Het project omvat verschillende werkzaamheden die in drie groepen zijn op te delen:

    • Stationsopname; hierbij wordt de conditie van het aardnet bepaald en tevens de werkelijke ligging t.o.v. de beschikbare tekeningen vastgesteld. Daarnaast vindt een visuele inspectie plaats op overige aardingsaspecten en bliksembeveiligingsinstallatie.
    • Het berekenen van de stap- en aanraakspanningen van de huidige aardingsinstallatie en daarbij vaststellen of deze voldoet aan de gestelde eisen. Indien dit niet het geval is, wordt het aardnet dusdanig aangepast dat het weer voldoet.
    • Het opstellen van een bestek om de aanpassingen uit te kunnen laten voeren door een externe aannemer.

Kenmerken van dit project

 
Periode2012 - Heden
KlantTenneT TSO B.V.

Word jij onze nieuwe collega?