Ons project

Realisatie ProRail Programma Vervangen Treinbeveiliging (PVT)

Het Nederlandse spoor is op veel plaatsen beveiligd door relaisbeveiligingssystemen. Deze systemen functioneren nog altijd prima, maar de kabels en seinen hebben na 50 jaar het einde van hun levensduur bereikt. Om de beschikbaarheid van het spoor ook in de toekomst te kunnen garanderen heeft ProRail het Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT) gestart. Daarin worden traditionele relaisbeveiligingssystemen vervangen door moderne beveiligingssystemen, die door alle, door ProRail gecertificeerde ingenieursbureaus, aangepast moeten kunnen worden. ProRail heeft ervoor gekozen de vervangingen in vier corridors aan te besteden: Limburg Zuid (met Sittard en Roermond), Limburg Noord (de spoorlijn van Nijmegen tot Venlo), Weert en omgeving en het Gooi. Movares kreeg opdracht voor de grootste corridor Limburg Zuid en voor corridor het Gooi.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail heeft Movares gevraagd de vervanging van de beveiligingssystemen te realiseren en tevens de nieuwe relaishuizen met alle apparatuur te leveren. Movares is hoofdaannemer van beide corridors en heeft de bouw en installatie van de relaishuizen uitbesteed. Tevens vroeg ProRail aan Movares de contractering te begeleiden van de aannemer die verantwoordelijk is voor het installeren van alle buitenelementen, zoals seinen, relaiskasten, treindetectie, ATB, retourverbindingen, kabels en leidingen. Movares ondersteunt ProRail bij het toezicht op de uitvoering van deze werkzaamheden. Daarnaast is Movares gevraagd een geschikt type treinbeveiligingssysteem te kiezen.

Samenwerking

Movares heeft als hoofdaannemer samengewerkt met aannemer Dura Vermeer Railinfra en Van Gelder Rail. Ook werkte Movares nauw samen met alle andere aannemers en systeemleveranciers.

Innovatief

360 graden camera
De bestaande baanvakken zijn in kaart gebracht door een trein te laten rijden met een zeer nauwkeurige camera die 360 graden foto’s maakt. De foto’s hebben een nauwkeurigheid van 1 cm en alle objecten kunnen op basis hiervan ingemeten worden. Door deze werkwijze is een grote vooruitgang bereikt in de veiligheid van de medewerkers omdat die zo niet meer langs de spoorweg behoeven te lopen.

PLC interlocking
Dit nieuwe type beveiliging met PLC’s is in 2012 door Movares en ProRail vrijgegeven voor toepassing in Nederland.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft de verantwoordelijkheid voor het werkend opleveren van de treinbeveiligingsinstallaties van de stations Baarn en Soest en de aansluitende baanvakken, het baanvak Hilversum – Blauwkapel en het emplacement Roermond. De werkzaamheden bestonden uit:

 • inventariseren van de bestaande situatie op basis van XYZ-gegevens die verkregen zijn met behulp van een zogenaamde puntenwolk
 • maken van een verwijderingsplan voor niet meer gebruikte kabels
 • opstellen van het Rail VerkeersTechnisch Ontwerp
 • ontwerpen van de treinbeveiligingsinstallaties
 • realisatie van de telecom-voorzieningen
 • ontwerpen en laten bouwen van de technische ruimten
 • specificeren van de vervanging van de buitenelementen
 • installeren van het DOSS-overweg storingsmeldsysteem
 • opstellen van een integraal plan voor de uitvoering
 • maken van het kabelontwerp
 • de stations Baarn en Soest en het emplacement Roermond voorzien van een nieuw type treinbeveiligingssysteem PLC interlocking
 • verzorgen van de systeemintegratie
 • testen en opleveren van de treinbeveiligingsinstallaties aan ProRail

Bijzonderheden

De nieuwe beveiliging is parallel gebouwd aan de bestaande beveiliging waardoor het grootste deel van de testen overdag vanuit het kantoor van Movares plaats kon vinden. Daarvoor is een treindienstleider werkstation ingericht. Zodoende is de tijd die nodig was voor testen in buitendienststelling verkort en de verstoring van de dienstregeling verminderd. Het gehele project is in dienst gesteld in twee weekenden, waarin Movares de gehele installatie integraal getest heeft op veiligheid en functionaliteit. Tijdens deze weekenden zijn de testen uitgevoerd die niet vooraf op kantoor uitgevoerd konden worden. Hierbij is gewerkt met een testploeg die in een 24-uurs bezetting continu aanwezig was. In totaal zijn er 90 testdiensten gedraaid door 22 verschillende collega’s. Dit zou zonder de kantoortesten meer dan twee keer zoveel geweest zijn.
De nieuwe beveiligingsinstallaties omvatten:

 • 3 relaishuizen
 • 110 kasten met relais en hoogspanningsapparatuur
 • 82 seinen
 • 235 spoorstroomlopen
 • 40 wissel aansluitkasten
 • 600 kilometer grondkabel
LocatieLimburg Zuid en het Gooi
Periode2016 - 2019
KlantProRail

Spoorwegbeveiliging

De specialisten van Movares begeleiden de gehele levenscyclus van treinbeveiligingssystemen: van verkennende studies tot het ontwerp, realisatie en onderhoud voor de beveiliging van trein-, tram- en metroverkeer.

Lees verder