R-net wordt een kwalitatief hoogwaardige netwerk van openbaar vervoer in de Randstad, dat reizigers comfortabel, frequent en betrouwbaar openbaar vervoer wil bieden. In R-net werken overheden en vervoerders samen aan een bereikbare Randstad, met het doel in 2028 door de hele Randstad hetzelfde, herkenbare hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden onder de naam R-net. Door het samenwerkingsverband kunnen dienstregelingen van verschillende vervoerders afgestemd worden, voor goede aansluitingen en gemakkelijk overstappen. De treinen, metro’s, trams en bussen van R-net krijgen allemaal dezelfde herkenbare rood-grijze uitstraling.

Vraag van de opdrachtgever

De provincie Zuid-Holland werkt aan de voorbereiding van de invoering van R-net op 9 verbindingen. Voor de corridor Leiden – Katwijk/Noordwijk vroeg de provincie Movares het ontwerp, onderzoek en omgevingsmanagement te maken en uit te voeren voor deze corridor, die loopt van het station in Leiden langs het BioSciencepark en via de N206 (onderdeel van de RijnlandRoute) naar Katwijk en Noordwijk.

Uitgevoerde werkzaamheden

Schetsontwerp

In samenwerking met opdrachtgever en stakeholders heeft Movares een Programma van Eisen opgesteld, dat de basis vormde voor het vervolgens opgestelde schetsontwerp. Zo’n schetsontwerp omvat meer dan alleen tekeningen; ook het bepalen van de randvoorwaarden op basis van diverse onderzoeken naar onder andere kabels en leidingen, grondeigendommen, bestemmingsplannen, bodemcondities maakt daar deel van uit. Maakbaarheid en haalbaarheid zijn belangrijk in ons advies. De haalbaarheid heeft ook alles te maken met ruimtelijke inpasbaarheid, verkeerkundig oplossend vermogen en het kostenaspect.

Raakvlakmanagement

Movares staat de provincie bij bij het coördineren van het raakvlakbeheer met projecten als BioScience Park, RijnlandRoute en Duinvallei. We ondersteunen ook bij de afstemming met stakeholders. Daardoor kunnen wij actief meesturen aan oplossingen met draagvlak onder de betrokkenen.

Voorlopig Ontwerp

De provincie Zuid-Holland was zeer tevreden over de door Movares tijdig geleverde producten in deze schetsontwerp-fase. Dit resulteerde in een vervolgopdracht voor een voorlopig ontwerp (VO). Najaar 2014 wordt het besluit genomen over het voorkeursalternatief voor deze R-net corridor. Dit besluit zal de richting bepalen voor de verdere uitwerking in de ontwerpfase van het VO in 2014.

Kenmerken van dit project

 
LocatieLeiden - Katwijk/Noordwijk
 
Periode2014 - 2014
KlantProvincie Zuid-Holland

Kennisgebieden

Onze diensten

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?