In R-net werken overheden en vervoerders samen aan een bereikbare Randstad, met het doel in 2028 door de hele Randstad hetzelfde, herkenbare hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden. Door het samenwerkingsverband kunnen dienstregelingen van verschillende vervoerders afgestemd worden, voor goede onderlinge aansluitingen en gemakkelijk overstappen. De treinen, metro’s, trams en bussen van R-net krijgen allemaal dezelfde herkenbare rood-grijze uitstraling.De provincies in de Randstad staan gezamenlijk voor de taak om bestaande en nieuwe trein-, bus- en tramlijnen om te vormen tot een samenhangend netwerk. Movares is nauw betrokken bij de realisatie van R-net als adviseur van drie provincies.

Vraag van de opdrachtgever

De provincie Zuid-Holland werkt aan de voorbereiding van de invoering van R-net op 9 verbindingen. Hiervoor worden busbanen aangelegd, wegen aangepast en doorstromingsmaatregelen getroffen. Daarnaast worden de haltes gemoderniseerd, met duurzaam meubilair en voldoende voorzieningen voor fietsers. Bovendien krijgen de voertuigen de kenmerkende R-net-kleuren en wordt de dienstregeling aanpast, zodat al het OV zo goed mogelijk op elkaar aansluit.

De provincie heeft Movares gevraagd een schetsontwerp en een voorlopige ontwerp te maken voor één tracé van R-Net en o.a. een functioneel Programma van Eisen voor twee andere tracés.

Adviseurs en ontwerpers uit verschillende Movares-disciplines werken nauw samen om R-net te helpen introduceren in Zuid-Holland. Enkele experts van Movares zijn gedetacheerd geweest bij de provincie om op locatie mee te werken aan de realisatie van R-net.

Uitgevoerde werkzaamheden

Schetsontwerp corridor Leiden Station – Katwijk/Noordijk

Voor de corridor Leiden – Katwijk/Noordwijk maakte Movares het ontwerp, deed onderzoek en verzorgde het omgevingsmanagement van en voor deze corridor, die loopt van het station in Leiden langs het BioSciencepark en via de N206 (onderdeel van de RijnlandRoute) naar de kustplaatsen Katwijk en Noordwijk. In 2018 zal deze snelle verbinding in gebruik worden genomen. Lees meer.

VO corridor Leiden Station – Katwijk/Noordijk

Een tevreden provincie gaf Movares ook opdracht het voorlopig ontwerp (VO) van deze corridor te maken. Najaar 2014 wordt het besluit genomen over het voorkeursalternatief voor deze R-net corridor. Dit besluit zal de richting bepalen voor de verdere uitwerking in de ontwerpfase van het VO in 2014.

fPvE Leiden – Woerden en Gouda – Alphen

Voor de tracés Leiden-Woerden en Gouda-Alphen heeft Movares de provincie terzijde gestaan met projectmanagement, advies en het opstellen van producten zoals een functioneel Programma van Eisen.

Bijzonderheden

Lees ook:
nieuwsbericht ‘Aftrap R-net in Zuid-Holland’;
– interview met projectdirecteur Gohdar Massom en omgevingsmanager Gerdien Priester in QS, het relatiemagazine van Movares.

Samenwerking

R-net is een initiatief van het OV-bureau Randstad: een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de Stadsregio’s Amsterdam en Rotterdam, de regio Holland-Rijnland, het Stadsgewest Haaglanden en Bestuur Regio Utrecht. Voor het aanpassen van de infrastructuur en haltes werken partijen samen met de betreffende gemeenten. De betrokken vervoerders in Zuid-Holland zijn de NS en Arriva.

Meer info: projectpagina van de provincie Zuid-Holland.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDiverse tracés in de Randstad
 
Periode2013 - 2014
KlantProvincie Zuid-Holland