Begeleiding bij aanbesteding en uitvoering

Wij hebben de Provincie Gelderland begeleid bij de aanbesteding en uitvoering van twee provinciale wegen. Inschrijvingen door aannemers werden beoordeeld op kwaliteitsaspecten als geluidsoverlast en verkeershinder tijdens de bouw. Steeds vaker helpen wij klanten om naast prijs ook op kwaliteit te beoordelen in aanbestedingen, iets wat bij uitstek geldt voor de geïntegreerde contractvormen die Provincie Gelderland heeft gekozen.

N322 Druten/Beneden-Leeuwen
De Provincie Gelderland wilde de verkeersproblematiek op de bestaande Van Heemstraweg, de N322, tussen de N323 en de Maas en Waalweg oplossen door de aanleg van een nieuw tracé tussen Druten en Beneden-Leeuwen. Er was sprake van geluidsoverlast, verslechterende luchtkwaliteit en een moeilijk oversteekbare weg. Het nieuwe tracé verbetert de leefbaarheid in Beneden-Leeuwen maximaal en lost de verkeersproblematiek structureel en duurzaam op. Wij hebben het volledige aanbestedingsdossier samengesteld, zowel de leidraden met procesafspraken als de inhoudelijke vraagspecificatie en de basisovereenkomst. Ook hebben we onze ervaring met deze contractvormen benut om Provincie Gelderland bij te staan bij de kostenraming en planningen.

N348 bij Zutphen
Provincie Gelderland wilde het aanbestedingsdossier UAVgc opstellen voor een nieuw aan te leggen deel van de N348. Het nieuwe tracé ten noorden van Zutphen zorgt ervoor dat de verkeersdruk op de huidige N348-route afneemt, met name in Zutphen-Noord en de bebouwde kom van Eefde. Daarnaast verbetert de doorstroming op de N348 en wordt het bedrijventerrein De Mars beter ontsloten. Onderdeel van de opdracht is ook het leveren van referentieontwerpen voor de civiele kunstwerken in het traject. Naast een fietsbrug en een ecoduct is het meest prominente kunstwerk een nieuwe brug over het Twentekanaal. Deze nieuwe brug komt vrijwel naast de spoorbrug te liggen die alweer enige tijd geleden werd ontworpen door een architect van Movares.

Vraag van de opdrachtgever

De Provincie Gelderland wilde de verkeersproblematiek op de bestaande Van Heemstraweg, de N322, tussen de N323 en de Maas en Waalweg oplossen door de aanleg van een nieuw tracé tussen Druten en Beneden-Leeuwen.

Kenmerken van dit project

 
Periode2008 - 2010
KlantProvincie Gelderland

Word jij onze nieuwe collega?