Sinds de invoering van “het Inspectiehuis” zijn er door diverse bureaus al talloze programmeringsinspecties uitgevoerd. Hierbij zijn veel zogenaamde Nader Onderzoeken geadviseerd. Deze moeten nu daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Vraag van de opdrachtgever

Beoordeel welke van de Nader Onderzoeken daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden en maak daar een werkomschrijving.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Brengen locatiebezoeken en in situ beoordelen van gerapporteerde schades.
  • Opstellen risicoanalyses.
  • Uitvoeren CRIAM-analyse
  • Uitvoeren Unity Check
  • Opstellen werkbeschrijvingen van uit te voeren Nader Onderzoeken, inclusief financiele onderbouwing.

Bijzonderheden

Zowel de onderhoudstechnische als de constructieve aspecten van de gerapporteerde schades zijn behandeld.

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Senior Adviseur Instandhouding Constructiesjohn.van.dijk@movares.nl+316 - 51 62 44 26

Word jij onze nieuwe collega?