Namens de drie regionale overheden in de Zuidvleugel (Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland) leverde Movares het regionale projectteam PHS. Dit projectteam verzorgt het procesmanagement van PHS in de regio: de inbreng van de regio in het landelijke PHS, terugkoppeling van de bevindingen in PHS aan de diverse regionale en gemeentelijke stakeholders en het actief meedenken over draagvlak en haalbaarheid van diverse maatregelen.

PHS is voor de Zuidvleugel van belang voor zowel het goederenvervoer als het personenvervoer. Investering in het kader van PHS is nodig om Stedenbaan te laten rijden en daarmee de ruimtelijke ambities van Stedenbaan en de Zuidvleugel als geheel mogelijk te maken.

Het projectteam PHS van Movares heeft er voor gezorgd dat deze punten onderdeel waren van de voorkeursbeslissing PHS in 2011.

Word jij onze nieuwe collega?