Het P+R gebouw komt te staan bij de aansluiting van De Uithof op de A28, naast het sportcentrum Olympos. Het betreft een project waarbij gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Hogeschool Utrecht nauw samenwerken. Het gaat om een compact, transparant vormgegeven ontwerp. Op een relatief beperkte ruimte wordt parkeergelegenheid gemaakt voor bijna 2000 auto’s, terwijl onder hetzelfde gebouw een bushalte, fietsenstalling en mogelijk een tramperron komen.

In P+R De Uithof komen 500 parkeerplaatsen beschikbaar als openbare P+R voorziening. Hiermee biedt de gemeente Utrecht bezoekers van de stad de mogelijkheid om hun auto aan de oostelijke rand van Utrecht te parkeren en tegen een aantrekkelijk tarief hun reis te vervolgen per bus, tram of fiets. P+R De Uithof maakt deel uit van een reeks P+Rs rond de stad, die de gemeente Utrecht samen met de Bestuursregio Utrecht (BRU) ontwikkelt. Beperking van het autoverkeer naar en in Utrecht verbetert de luchtkwaliteit en maakt de stad beter bereikbaar.

In het parkeergebouw zijn 1450 parkeerplaatsen bestemd voor de deelnemende partijen die op De Uithof zijn gevestigd. Het UMC Utrecht, de Universiteit en de Hogeschool willen hiermee hun medewerkers, bezoekers en studenten een parkeerplek bieden met een comfortabele overstap op het Openbaar Vervoer. De P+R voorziening beperkt de parkeer- en verkeersdruk op De Uithof. Dat is goed voor de leefbaarheid en verdere ontwikkeling van het gebied. Volgens de Visie De Uithof – uit voorjaar 2008- ontwikkelt De Uithof zich met de bouw van extra studentenappartementen verder tot een universitaire campus. Daarnaast komt er een Science Park met ruimte voor bedrijven die wetenschappelijk onderzoek doen.

Het voorlopig ontwerp voor dit P+R gebouw is gemaakt door de architectencombinatie KCAPxSK (een gelegenheidscombinatie van de architectenbureaus KCAP en Studio SK van Movares) en het Ingenieursbureau van de gemeente Utrecht (IBU). Ook de stedenbouwkundigen van gemeente en universiteit hebben er aan meegewerkt. Het gebouw onderscheidt zich duidelijk van andere P+R voorzieningen in de stad door de omvang, de combinatie van functies en de uitstraling. Bij het ontwerp is extra aandacht besteed aan de inrichting en vormgeving van gebouw en omgeving. De busbaan door De Uithof wordt doorgetrokken tot de P+R, zodat het gebouw een goede aansluiting krijgt op het openbaar vervoer.

De vaststelling van het voorlopig ontwerp is een volgende stap die partijen zetten om in De Uithof een P+R te realiseren. In 2006 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Komende maanden wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp. Tegen die tijd is ook duidelijk zijn of de trambaan daadwerkelijk wordt doorgetrokken naar de Uithof en onder het gebouw een perron zal worden aangebracht. De verwachting is dat het gebouw in 2012 gereed zal zijn.

Persbericht Gemeente Utrecht: Voorlopig ontwerp voor P+R De Uithof vastgesteld
Voor meer informatie: Fred Verbon tel. (030) 265 5251

Meer informatie over studioSK

Logo studioSK

LocatieUtrecht
ArchitectIr. Edwin Megens
KlantGemeente Utrecht