Het project Spitsstroken A7/A8 valt onder de Tracéwet. Dit betekent dat er een Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en een Tracébesluit (TB) opgesteld moeten worden. Hierin staat omschreven wat er moet gebeuren om de weg te verbreden, wat de gevolgen hiervan zijn voor de omgeving en het milieu en welke maatregelen er nodig zijn om deze gevolgen te compenseren. Onderdeel van de procedure is het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). De MER-procedure loopt parallel  aan de Tracéwetprocedure.

Senior projectmanager Planstudies en Verkenningen natte en droge infrastructuurrichard.savenije@movares.nl+316 - 53 47 32 14

Vraag van de opdrachtgever

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord heeft Movares gevraagd voor de MER en (O)TB alle effecten op het gebied van onder meer ecologie, lucht, geluid, water, bodem, veiligheid, verkeer, landschap, archeologie en cultuurhistorie in kaart te brengen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voert de planstudie uit voor het volledige traject, van ontwerp tot overdracht van de spitsstroken aan de aannemer. Met name verkeersveiligheid, ecologie en geluid zijn complexe dossiers. Door de continu veranderende regelgeving en daarbij behorende onderzoeksmethodieken is er intensief op deze gebieden samengewerkt met de experts van Rijkswaterstaat.

In het voorjaar van 2014 liggen het OTB en de MER ter inzage.  Alle omgevingspartijen en omwonenden kunnen er via zienswijzen op reageren. Deze worden verwerkt om daarmee een definitief vastgelegd MER en (O)TB op te leveren.

Samenwerking

Om de kwaliteit en kennis te verhogen heeft Movares samenwerking gezocht met Goudappel Coffeng.

Kenmerken van dit project

 
Locatievan Purmerend tot Amsterdam
 
Periode2013 - 2015
KlantRijkswaterstaat West-Nederland Noord

Onze diensten

Wie zijn onze experts?

Senior projectmanager Planstudies en Verkenningen natte en droge infrastructuurrichard.savenije@movares.nl+316 - 53 47 32 14

Word jij onze nieuwe collega?