Het goederenvervoer tussen Rotterdam en Oldenzaal-grens en verder zal in de toekomst via de Betuweroute rijden. Om de verwachte hoeveelheid goederenvervoer tussen Elst en Oldenzaal mogelijk te maken, zijn aanpassingen aan het spoor nodig. Daarvoor wordt het project Goederenroute Oost-Nederland uitgevoerd; dit project maakt deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Movares stelde voor het project ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, Goederenroute Oost-Nederland’ de Milieueffectrapportage (MER) 1e fase op.

Vraag van de opdrachtgever

Na de terinzagelegging van de MER 1e fase ontving ProRail zeer veel inspraakreacties. ProRail heeft Movares gevraagd een efficiënte en zorgvuldige methode te ontwikkelen om het grote aantal ingediende zienswijzen te verwerken.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares ontwikkelde een databasesysteem om de zienswijzen efficiënt te kunnen verwerken. De grootste voordelen van het ontwikkelde systeem zijn de herleidbaarheid van het beantwoordingsproces en de mogelijkheid om met verschillende betrokken partijen gelijktijdig, op willekeurige locaties aan verschillende stappen in het verwerkingsproces te werken.
De verwerking van het grote aantal ingediende zienswijzen verliep vervolgens zoals gepland en resulteerde in een overzichtelijke en duidelijke Nota van Antwoord.

Bijzonderheden

Er zijn bijna 2000 reacties binnengekomen van omwonenden, bedrijven, overheden en andere belangstellenden. ‘Met de wetenschap dat er enorm veel brieven zijn samengevat en beantwoord is er een topprestatie geleverd’ , aldus Erik Mol, projectleider conditionering bij ProRail.

Kenmerken van dit project

 
LocatieOost-Nederland
 
Periode2013 - 2014
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?