Ons project

PHS Eindhoven

Met het Programma Hoogfrequent Spoor bereidt ProRail in opdracht van het ministerie van IenW de drukst bereden spoortrajecten van Nederland voor op de toekomst. Movares is betrokken bij diverse corridors en projecten. Zo ook bij PHS Eindhoven. Deze maakt deel uit van de verbinding Amsterdam-Eindhoven. Dit is een belangrijke spoorader, in het hart van de spoorinfrastructuur. Op dit traject wordt een hoogfrequente treindienst van zes intercity’s per uur mogelijk gemaakt.

Opstelterrein voor de toekomst

Sinds 2018 rijdt er iedere tien minuten een trein tussen Eindhoven en Amsterdam. Op weg naar 2028 volgt er ook een intensivering van de intercitydienst naar Breda. Meer treinen betekent ook dat er meer ruimte nodig is op het opstelterrein. Daarom wordt het opstelterrein Eindhoven klaargemaakt voor de toekomst: er is meer ruimte nodig voor het opstellen, schoonmaken en onderhouden van de extra treinstellen.

De werkzaamheden zijn in drie modules verdeeld. De reden hiervoor is dat treinen ook tijdens de werkzaamheden op het opstelterrein opgesteld, schoongemaakt en onderhouden worden. Elke module heeft een eigen locatie en eigen planning.

Op het opstelterrein worden zowel overdag als ’s nachts treinen schoongemaakt en geïnspecteerd. Dit kan gepaard gaan met geluidhinder. Meer opstelcapaciteit heeft als gevolg dat het opstelterrein intensiever wordt gebruikt en de overlast voor de omgeving kan toenemen. Om de omgeving te beschermen tegen extra geluidshinder, is er aan de zuidkant van het opstelterrein (ter hoogte van de Fuutlaan) een geluidsscherm geplaatst van circa zeshonderd meter lang.

Onze werkzaamheden

In opdracht van ProRail verzorgen wij het ontwerp en de contracteringsdocumenten voor de ombouw van het opstelterrein. Ook begeleiden we de realisatie van de werkzaamheden.

Duurzaam

Binnen het ontwerpproces voor het opstelterrein is duurzaamheid een integraal onderdeel van de aanpak. Zo wordt een deel van het opstelterrein wordt gerealiseerd met hergebruikte spoormaterialen.