De dubbele overweg aan de Tongersestraat zorgt voor grote problemen in de bereikbaarheid en doorstroming van Boxtel. De gemeente heeft al verschillende malen naar een oplossing voor deze problemen gezocht. Dit heeft tot op heden echter niet tot concreet resultaat geleid. Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat er nooit een oplossing was met voldoende breed maatschappelijk en politiek draagvlak en het ontbreken van financiële middelen.

Vraag van de opdrachtgever

Eind 2012 is er een daarom participatietraject gestart, waarbij inwoners van Boxtel gevraagd is mee te denken over mogelijke oplossingen. Op verschillende bewonersavonden, werksessies en inloopspreekuren zijn in totaal 43 verschillende ideeën ingediend. Deze ideeën zijn beschouwd, beoordeeld en waar nodig verbeterd. Begin maart zijn de 43 varianten getrechterd tot 7 voorkeursvarianten. Deze  varianten zijn uiteenlopend van een nieuwe rondweg tot (plaatselijk) een viaduct ter hoogte van de Tongersestraat. De resultaten van het proces zijn inmiddels aangeboden aan het college.

IMG_2259

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares begeleide het participatieproces, adviseerde gemeente, prorail en het ministerie en werkte de ingediende varianten en beoordeling uit in een werkboek. Momenteel worden de voorkeursvarianten uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp met kostenraming. Movares adviseert gemeente en ProRail in het proces tot één gedragen voorkeursvariant te komen.

Bijzonderheden

Naast bewonersavonden voor een selecte groep betrokkenen is er een communicatietraject gestart om de gehele gemeente bij het proces te betrekken. Movares verzorgde de input voor (o.a.) de website, e-zine en tentoonstelling.

 

Samenwerking

Bij dit project was ook Goudappel Coffeng betrokken.

 

Kenmerken van dit project

 
LocatieBoxtel
 
Periode2012 - Heden
KlantGemeente Boxtel en ProRail

Word jij onze nieuwe collega?